Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 31. 12. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Panny Márie Bohorodičky, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a DDS pre Jolanu (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Utorok

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

6.45

S

Za BP Martiny a DDS pre celú rod. (K)

+ brat s rod., sestry a švagrovia (H)

Streda

 

17.30

S

+ Ondrej a Františka Vajda (1. výr.) (K)

+ švagriná Anna Jacková (H)

18.15

V

+ Alfonz Ondrejka a manželka (10. výr.) (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Magdaléna Iváková (1. výr.) (F)

17.30

S

+ Pavol Frič (1. výr.) (K)

+ manžel Milan (H)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

+ Anna a Marián (K)

17.30

S

+ rodičia Ján a Mária Caban a súrodenci (H)

18.15

V

Poďak. za 55 r. manž. a BP pre rod. (F)

Sobota

Zjavenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(K)

8.30

S

+ rodičia Štefan a Mária (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Nedeľa

Krst Pána, sviatok

6.45

S

(F)

8.30

S

Za BP pre rod. Mojš a Šimček (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. poďakovacia pobožnosť.

Úplné odpustky: môžu získať veriaci, ktorí sa dnes na pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime a zajtra na speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý.

Výročie: dnes je výročný deň úmrtia pápeža Benedikta XVI. (2022).

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Milodar: na kostol venovali z deviatnikov 150, 100 a 50 €. Pán Boh zaplať.