4. adventná nedeľa 24. 12. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Narodenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(K)

8.30

S

Poďak. a BP za 75 r. Ľudmily (H)

9.15

V

(F)

10.30

S

(K)

Utorok

Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

6.45

S

+ Štefan a Anna Dopirjak (1. a 7. výr.) (F)

8.30

S

Za BP pre Patríciu Tisoň (50. výr.) (H)

9.15

V

Poďak. za 50 r. Petra a za Z rod. (K)

Streda

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

6.45

S

+ František Jarotta (1. výr.) (F)

Za Z a BP pre rod. Vician, deti a vnúčatá (H)

 

Štvrtok

Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok

6.45

S

Poďak. za 50 r. Romana a za Z a BP rod. (F)

Za BP rod. Sleziak (H)

 

Piatok

 

6.45

S

Poďak. za 80 r. Antiona a BP pre rod. (F)

+ Štefan Likavčan (H)

 

Sobota

 

6.45

S

Poďak. za 80 r. mamy (K)

+ manžel a rodičia (H)

17.30

S

+ Albín a Emília Gejdoš (20. výr.) (F)

Nedeľa

Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

6.45

S

(K)

8.30

S

+ Jožko Gejdoš (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Rodinná liturgia: na diecéznej stránke www.kapitula.sk si môžete stiahnuť Rodinnú liturgiiu pred Štedrou večerou a spolu sa ju v rodinách pomodliť.

Dobrá novina: Na sviatok sv. Štefana 26. decembra budú v našej farnosti opäť koledovať koledníci Dobrej noviny. Pozývame vás podporiť našu snahu a prijať koledníkov vo vašich domovoch. V duchu tohtoročného motta „Staň sa svetlom aj ty“ spoločne rozžiarime životy tisícov rodín na Slovensku ako aj v Afrike. Ak chcete prijať koledníkov, zapíšte sa na zoznam v sakristii. Začne sa pobožnosťou a požehnaním pri jasličkách o 14.00 hod. vo farskom kostole.

Požehnanie domov: bude vždy od 8.00 hod., v stredu jedna skupina začne ul. Seč, Záhrady, Hlavná, Nižnianska, druhá skupina ul. Školská, Pražská, Záhumnie, Hlavná od Raka, tretia skupina Dielnice, Na majeri, Do Zúbrej, Jarná.

Vo štvrtok jedna skupina Dielno, Pod Kopanicami, Na Bežan, Vyšnianska, Stupy, druhá Veselá, Pod kostolom, Kubánkovej, Pod zvonicou, Kamenná, Tichá, tretia Hrbky, Pod Skálím, Pod Horou.

V piatok jedna skupina Pod stráňou, Rovne, druhá J. Hanulu, Vyšné Hrady, tretia K medokýšu, Do Pažíť.

Výročie: v sobotu je výročný deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu (1977).

1. sv. prijímanie: bude 9. 6. 2024.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €. Pán Boh zaplať.

Štúdium: Máme tu oznam pre tých, ktorí sa rozhodujú pre štúdium na vysokej škole. Jezuitská teologická fakulta v Bratislave ponúka okrem štúdia teológie aj program profesionálneho sprevádzania – counseling. Obidva programy pripravujú študentov pre prácu v školstve, zdravotníctve, v sociálnych službách, či pre pastoračnú podporu. Možnosť podať prihlášku na štúdium je do konca apríla.