22. nedeľa v Cezročnom období 3. 9. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Veni Sancte

8.00

S

Za BP pre Albína v starobe a + Anna (F)

+ manžel Ján Gejdoš (H)

18.15

V

Poďak. za 70 r. a za Z a BP pre Jána (K)

Utorok

 

6.45

S

Za DDS a BP pre deti a vnúčatá rod. Frič (F)

+ rodičia Ján a Helena Mrva (H)

Streda

 

17.30

S

+ Anton Cevár a Blažej Caban (F)

+ Ondrej, Emília a Alexander Bartánus (H)

18.15

V

+ Peter Šimček (1. výr.) (K)

Štvrtok

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka

6.45

S

Za BP ročníka 1948 (F)

17.30

S

Za BP dôchodkýň (K)

Za Z, BP a poďak. za 18 r. Filipa a Patrície (H)

Piatok

Narodenie Prebl. Panny Márie, sviatok

17.30

S

Poďak. za 70 r. manžela, Z a BP celej rod. (F)

+ Anna Benčová (H)

18.15

V

Za účastníkov deviatnika z nižného konca (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za DDS a BP pre dcéru a vnúčatá (K)

+ rodičia a Ján (H)

15.30

S

Fiala – Bačkorová (F)

Nedeľa

23. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a BP pre rod. Ondrejka (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Nácvik: detský spevokol bude mať skúšku v pondelok o 7.30 hod. v spevárni.

Púť: pozývame vás na púť ku kaplnke medzi Sliačmi a Štiavnicou. Stretneme sa v sobotu o 10.00 hod. pred farským kostolom, spoločne pôjdeme za spevu a pri kaplnke bude modlitba sv. ruženca a poďakovanie za úrodu spoločne s farnosťou Ludrová.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu.

Milodar: na kostol venovali novomanželia Kubíčkovci 100 €, z krstu Mateja 50 € a bohuznámy 100 a 50 €.

Katechézy Dobrého pastiera: Od nového školského roka otvára Átrium Dobrého pastiera opäť svoje brány v Ružomberku. Ponúka deťom od 3 do 6 rokov prepracovaný cyklus katechéz v pripravenom prostredí. Malé deti sú totiž schopné najviac žasnúť a tešiť sa s Pánom Ježišom a z Jeho lásky. Deti sa pri pravidelných stretnutiach učia pri sústredenej práci spoznávať liturgiu i Božie Slovo a počúvať Boží hlas. Ak Vám záleží na tom, milí rodičia, aby vaše deti milovali Boha osobne a vrúcne, je tu práve pre vás táto cesta, ktorú poznajú deti na celom svete. Teda skôr ako deťom pripravíme kvalitný edukačný rozvrh, vložme doňho čas pre najlepšieho priateľa Pána Ježiša. Átrium sídli v kláštore sestier sv. Františka pod kalváriou. Bližšie informácie sa dozviete na webovej stránke www.philothea.sk.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Martin Fiala, syn Gabriela a Ľudmily r. Kyselicovej, býv. v Bratislave, a Kristína Bačkorová, dcéra Ľubomíra a Renáty r. Fuňákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Tomáš Pišuth, syn + Juraja a Anny r. Klaučovej, býv. v Ružomberku, a Mária Poláková, dcéra Ľuboša a Oľgy r. Huntošovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Adam Šaláta, syn Rudolfa a Dany r. Nemcovej, býv. v Ružomberku, a Karolína Dvorská, dcéra Ľubomíra a Tatiany r. Laukovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Tomáš Hajas, syn Vladimíra a Aleny r. Bielákovej, býv. v Kalamenoch, a Romana Iváková, dcéra Petra a Romany r. Garabášovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.