20. nedeľa v Cezročnom období 20. 8. 2023

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Pia X., pápeža, spomienka

17.30

S

+ Ján Jedinák (F)

+ Štefan Likavčan (H)

18.15

V

+ st. rodičia a BP syna (50 r.) (K)

Utorok

Prebl. Panny Márie Kráľovnej, spomienka

6.45

S

+ Zdenka Priesolová (1. výr.) (F)

+ manžel Ján, rodičia Ján a Mária Mojš (H)

Streda

17.30

S

Za BP pre deti, vnúčatá a pravnúčatá (H)

18.15

V

Za BP a DDS (15. výr. manž.) (K)

Štvrtok

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

6.45

S

+ Ondrej Gejdoš (K)

17.30

S

+ z rod. Juráš a Sepeši (H)

Piatok

17.30

S

Za BP rod. Likavčan (H)

18.15

V

+ kňazi a duše v očistci (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Anna Sleziaková r. Krčulová (K)

Za Z a BP pre vnúčatá a pravnúčatá (H)

15.00

S

Kubíček – Hanulová (B)

Nedeľa

21. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

+ z rod. Frič a Kelčík (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

KU: Pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov (pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie, ponúkame vzdelávanie v jednoročných a trojročných vzdelávacích programoch (s uvedením miesta realizácie):

    • Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),

    • Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),

    • Dejiny umenia (Ružomberok),

    • Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),

    • Filozoficko-teologické základy (Košice).

Písomné prihlášky je možné zaslať do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok a do 30. 09 2023 na adresu: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Prednášky sa uskutočňujú dvakrát mesačne.

Milodar: na kostol venovali novomanželia Fričovci 200 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Jakub Kubíček, syn Tomáša a Adely r. Kolumberovej, býv. v Poprade, a Laura Hanulová, dcéra Pavla a Danky r. Rybákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Maroš Lako, syn Vladimíra a Stanislavy r. Vicianovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Mária Balážecová, dcéra Róberta a Viery r. Kontrovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Martin Fiala, syn Gabriela a Ľudmily r. Kyselicovej, býv. v Bratislave, a Kristína Bačkorová, dcéra Ľubomíra a Renáty r. Fuňákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.