17. nedeľa v Cezročnom období 30. 7. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

17.30

S

+ Mária Cabanová rod. Cárachová (K)

+ Františka (80 r.) (H)

18.15

V

+ Eduard, Mária, Peter Vician (F)

Utorok

Sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Benčo a Vician (F)

+ manžel Ján, za Z a BP rod. (H)

Streda

 

17.30

S

Poďak. za 30 r., BP a DDS pre Tomáša (K)

Za poďak. a BP brata Antona (90 r.) s rod. (H)

18.15

V

+ Emanuel a Mária Sliacky a rodičia (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Ondrej, Albín a Alžbeta (F)

17.30

S

Za BP a DDS pre vnúčatá, pravnúčatá a deti rod. Albína (K)

+ Iveta Špirková (H)

Piatok

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

6.45

S

+ Dušan Jacko a Z Sidónie (K)

17.30

S

Za BP rod. Melek a Kelčík (H)

18.15

V

+ Frederik Pustaj (F)

Sobota

Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ z rod. Ondrejka (F)

+ Cyprián a rodičia Ján a Helena Mrva (H)

15.30

S

Chmelan – Gejdošová (O)

Nedeľa

18. nedeľa v Cezročnom období

Premenenie Pána, sviatok

6.45

S

(F)

8.30

S

Za Z a BP pre Alžbetu (H)

9.15

V

(F)

10.30

S

(F)

Porciunkula: 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu a štvrtok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod. v Strednom a Vyšnom Sliači.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu pred rannou sv. omšou na záver poklony.

Výročie: v piatok je výročný deň smrti Božieho služobníka spišského biskupa Jána Vojtaššáka (1965). V Zákamennom sa v sobotu uskutoční celodiecézna ďakovná púť. Začne Fatimskou pobožnosťou a modlitbou posvätného ruženca o 9.30 vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, Spišský diecézny administrátor spolu s emeritným pomocným spišským biskupom Mons. Andrejom Imrichom a postulátorom Kauzy blahorečenia Petrom Jurčagom. V homílií sa prihovorí vzácny hosť z Ríma P.  Szczepan T. Praśkiewicz OCD, Relátor Kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý má na starosti Rímsku fázu procesu blahorečenia. Rádio Lumen zabezpečí priamy prenos celej diecéznej slávnosti. Srdečne pozývame všetkých do Zákamenného. 

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Lukáš Chmelan, syn Slavomíra a Jany r. Fidesovej, býv. v Lipt. Osade, a Klaudia Gejdošová, dcéra Jozefa a Marty r. Janíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Kristián Frič, syn Mariána a Alžbety r. Vicianovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Michaela Ondrejková, dcéra Antona a Valérie r. Mrvovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Pavol Sarčák, syn Pavla a Ivany r. Stankovianskej, býv. v Lipt. Michale, a Natália Kajúchová, dcéra Jána a Kataríny r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.