16. nedeľa v Cezročnom období 23. 7. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za BP a pomoc v chorobe pre manžela (F)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

18.15

V

+ Gabriela Petrušeková (1. výr.) (K)

Utorok

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

6.45

S

Za Z, BP a DDS pre krstňa Hanku s rod. (F)

+ rodičia Dominik a Helena a st. rodičia (H)

Streda

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

17.30

S

+ manželka Anna a BP a DDS pre rod. Albína (F)

Za BP pre rod. Štrbák (H)

18.15

V

+ Emanuel a Mária Sliacky a rodičia (K)

Štvrtok

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

6.45

S

+ Ondrej Švidroň a rodičia (F)

17.30

S

+ Vladimír Gejdoš (K)

+ Milan Mojš (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Anna Benčová (F)

Za BP a DDS pre Lukáša (H)

18.15

V

Za Z, BP a DDS pre rod. Ondrejka a Sliacky a rodičov (K)

Sobota

Sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka

6.45

S

+ manžel Milan a synovia Marek a Peter (H)

17.30

S

+ Lambert Ševčík, rodičia a súrodenci (F)

Nedeľa

17. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a BP pre rod. Ondrejka (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

Upozornenie: Viaceré body učenia Spoločenstva priateľov Eucharistie obsiahnuté v knihách,,Dotyky neba časť I.a,,Dotyky neba časť II., ktorých autorkou je Mária Kováčová, v protiklade s učením Katolíckej cirkvi a obsahujú viaceré vieroučné bludy. Z tohto dôvodu zakazujem kňazom Spišskej diecézy pozývať zakladateľov tohto spoločenstva manželov Valentína a Máriu Kováčovcov do svojich farností a dávať im verejný priestor pre hlásanie údajných posolstiev Ježiša Krista, Panny Márie a iných svätých. Rovnako neodporúčam veriacim našej diecézy zúčastňovať sa stretnutí organizovaných týmto spoločenstvom a vstupovať do tohto spoločenstvaToto upozornenie je naliehavé najmä preto, lebo v učení spomínaných manželov je síce veľa dobrých a povzbudivých myšlienok, avšak nachádza sa medzi nimi viacero vážnych bludov ohrozujúcich čistotu katolíckej viery, ktoré nedokážu niektorí veriaci s istotou rozlíšiť.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Dávid Pozdech, syn Štefana a Anny r. Hriceňákovej, býv. v Hozelci, a Michaela Kapitáňová, dcéra Michala Kapitáňa a Alžbety Šebanovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Lukáš Chmelan, syn Slavomíra a Jany r. Fidesovej, býv. v Lipt. Osade, a Klaudia Gejdošová, dcéra Jozefa a Marty r. Janíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Kristián Frič, syn Mariána a Alžbety r. Vicianovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Michaela Ondrejková, dcéra Antona a Valérie r. Mrvovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.