15. nedeľa v Cezročnom období 16. 7. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

17.30

S

+ Róbert Sleziak (1. výr.) (K)

+ Blažej Caban st. a DDS pre vnúčatá (H)

18.15

V

+ Jolana Benčová (F)

Utorok

 

6.45

S

Za Z a BP pre Jozefa (70 r.) a rod. (K)

Za Z a BP pre Emíliu (H)

Streda

 

17.30

S

+ Ján Gejdoš a Anna Gejdošová r. Cabanová (K)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

18.15

V

+ Ladislav, Albín a Peter Lupták (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny (F)

17.30

S

Za požahnanú a pokojnú starobu Albína (K)

Za prvoprijímajúce deti a vnúčatá (H)

Piatok

 

17.30

S

Za DDS pre Annu s rod. (K)

+ rodičia Urban a Mária (H)

18.15

V

Za BP a DDS pre Janku s deťmi (F)

Sobota

Sv. Márie Magdalény, sviatok

6.45

S

Za Z a BP pre celú rod. (H)

17.30

S

Za pútnikov v Medžugorjí (F)

Nedeľa

16. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Poďak. za 60 r. manžela Jána (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

Pochod: v sobotu 22. júla 2023 o 15:00 hod. sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční celonárodný pochod Hrdí na rodinu. Ide už o 11. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Manželstvo chráni deti“. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

Festival: Pozývame na hudobný festival „Verím, Pane“, ktorý sa uskutočni v Námestove 21.- 23. 7. 2023. Tešia sa na vás Sima Magušinová, Jana Zubajová, aj otec biskup Jozef Haľko. Všetky ostatné informácie sa dozviete na verimpane.sk.

Odpustky: Svätý Otec František vyhlásil tento rok 3. Svetový deň starých rodičov a seniorov tentokrát s témou „Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50) na nedeľu 23. júla 2023. V tento deň môžu veriaci získať aj úplné odpustky za týchto podmienok: – starší ľudia môžu získať odpustky účasťou na jednej zo svätých omší slávených pri príležitosti tohto dňa; – vzhľadom na to, že niektorí seniori sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na svätej omši osobne, odpustky sa udeľujú aj tým, ktorí sa jej zúčastnia prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu; – odpustky sa udeľujú aj všetkým, ktorí pri príležitosti tohto dňa vykonajú „skutok milosrdenstva“ tým, že navštívia starého človeka. Okrem toho je potrebná: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.

Milodar: na kostol venovali novomanželia Cebecauerovci 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Dávid Pozdech, syn Štefana a Anny r. Hriceňákovej, býv. v Hozelci, a Michaela Kapitáňová, dcéra Michala Kapitáňa a Alžbety Šebanovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Lukáš Chmelan, syn Slavomíra a Jany r. Fidesovej, býv. v Lipt. Osade, a Klaudia Gejdošová, dcéra Jozefa a Marty r. Janíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.