14. nedeľa v Cezročnom období 9. 7. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za provoprijímajúce deti a ich rod. (F)

+ Aladára Emília Rio (H)

18.15

V

Poďak. za 50 r. Štefana (K)

Utorok

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

6.45

S

+ Marta Veselovská (1. výr.) (F)

+ Ján a Mária Lupták (H)

Streda

 

17.30

S

Poďak. za 60 r., BP a DDS pre Branislava (F)

+ rodičúa Gregor a Emília (H)

18.15

V

+ Ignác Smitek (100 r.), manželka Emília, rodičia a st. rodičia (K)

Štvrtok

 

6.45

S

Za obrátenie manžela a BP rod. Mrva (F)

17.30

S

+ Jozef Gejdoš a Oľga Gejdošová r. Sliacka (K)

Za Z a BP rod. Radovana a Mariky Ševčíkovej (H)

Piatok

 

17.30

S

Za Z Anny a pomoc pri chorobe (F)

Za Z a BP pri operácii pre Veroniku (H)

18.15

V

Poďak. za 60 r. a 40 r. manž. a BP rod. (K)

Sobota

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

Poďak. za 80 r., Z a DDS pre rod. (K)

Za BP pri operácii pre manžela (H)

16.00

V

Cebecauer – Gallová

Nedeľa

15. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP a DDS pre Jolanu (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka. Po nej bude vyložená Sviatosť Oltárna do 17.00 hod., kedy bude požehnanie.

Výročie: v utorok je výročie biskupskej vysviacky Mons. Andreja Imricha, emeritného spišského pomocného biskupa (1992).

Pochod: v sobotu 22. júla 2023 o 15:00 hod. sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční celonárodný pochod Hrdí na rodinu. Ide už o 11. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Manželstvo chráni deti“. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

Zbierka: zbierka na dobročinné diela Svätého Otca činila 1740,60 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Michal Cebecauer, syn Jána a + Anežky rod. Drobnej, býv. v Malinove, a Michaela Gallová, dcéra Františka a Martiny r. Drapáčovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Dávid Pozdech, syn Štefana a Anny r. Hriceňákovej, býv. v Hozelci, a Michaela Kapitáňová, dcéra Michala Kapitáňa a Alžbety Šebanovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.