13. nedeľa v Cezročnom období 2. 7. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

17.30

S

+ Jozef Sliacky (K)

+ Anna Luptáková (H)

18.15

V

+ Tibor Forgách (1. výr.) (F)

Utorok

 

6.45

S

Poďak. za 47 r. dcéry a milosti (K)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

6.45

S

+ Jozef a Františka Jacko (H)

9.15

V

Za BP pri operácii (K)

Štvrtok

 

6.45

S

Za BP prvoprijímajúcich a ich rod. (F)

17.30

S

+ Ján a Paulína Caban (K)

+ rodičia a súrodenci (H)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

+ Jolana Benčová (1. výr.) (K)

17.30

S

+ Zlatica a Jozef Priesol (H)

18.15

V

Poďak. za 50 r. Alexandry (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Rudolf Smiščík (30. výr.) a + z rod. Brezňan (F)

Na úmysel ordinára (H)

17.30

S

+ Blažena Jacková (K)

Nedeľa

14. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

+ Ladislav Mastiš (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, vo štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami v pondelok a piatok.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Michal Cebecauer, syn Jána a + Anežky rod. Drobnej, býv. v Malinove, a Michaela Gallová, dcéra Františka a Martiny r. Drapáčovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.