9. nedeľa v Cezročnom období 4. 6. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

17.30

S

+ Slavomír Caban (K)

+ Ján, Alexander a Anna Sliacky (H)

18.15

V

Poďak. za 20 r. syna Denisa, za Z, BP a DDS (F)

Utorok

 

6.45

S

+ František (80 r.) (F)

+ rod. Blaško, Gallo, Priesol a Krajčo (H)

Streda

 

17.30

S

+ Slavomír Maďar (80 r.) a rodičia (K)

Za Z a DDS pre dobrodincov Jána, Daniela, Mateja (H)

18.15

V

+ st. rodičia Antol, Lupták, Láclavík a Jacko (F)

Štvrtok

Najsv. Kristovho Tela a Krvi, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

+ Jolana (H)

17.30

S

Za farníkov (F)

18.15

V

(K)

Piatok

 

17.30

S

+ Viera Repová a rodičia (K)

+ Helena Antolová (5. výr.) (H)

18.15

V

Za BP a DDS z rod. Sleziak (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Ján, manželka Mária, Ľudmila a dcéra Anna (F)

Za Z, BP a DDS pre rod. Antol, Vajda, Maslo (H)

17.30

S

Poďak. za 90 r. Albína (K)

Nedeľa

10. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

+ rehoľná sestra Emília, Fidélia Jacko (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Odpustky: na slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pri nábožnej účasti na procesii pri večerných sv. omšiach.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Ľubomír Kováčik, syn Ľubomíra a Aleny rod. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Patrícia Jurkovcová, dcéra Jozefa Jurkovca a Agnesy Dúbravcovej rod. Mišíkovej, býv. v Ivachnovej.

Miloslav Jarotta, syn Miloslava a Ľubice rod. Tišťanovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lýdia Dvorská, dcéra Stanislava a Beáty r. Plávkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.