Zoslanie Ducha Svätého 28. 5. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

17.30

S

Za Z a BP pre Editu (F)

Poďak. za 70 r. a BP pre Jozefa (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. manž., šťastlivý pôrod a DDS (K)

Utorok

 

6.45

S

+ Ladislav, rodičia Ondrej a Anna (F)

+ manžel a BP Márie (H)

Streda

 

17.30

S

+ Vladimír Jarotta (10. výr.) (K)

+ krstní rodičia Jozef a Emília Ivák (H)

18.15

V

+ z rod. Ondrejka, Pažičan a Jacko (F)

Štvrtok

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

6.45

S

Za DDS pre vnuka Antona a vnučku Kristínku (F)

17.30

S

Za Z a BP pre Moniku a poďak. za 50 r. (K)

+ manžel Peter a rodičia (H)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

Za Z a pokoj v rod. Antol a Ivák (F)

17.30

S

+ Jolana (H)

18.15

V

+ z rod. Sleziak (K)

Sobota

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

6.45

S

+ rod. Antol, Sršeň a Grenčík (H)

17.30

S

Za Z, BP a trpezlivosť pre Petra a Pavla (K)

Nedeľa

9. nedeľa v Cezročnom období

Najsvätejšej Trojice, slávnosť

6.45

S

(H)

8.30

S

+ Ladislav a Anna Antol (H)

9.15

V

(F)

10.30

S

(K)

Končí sa Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

1. sv. prijímanie: nácvik bude v stredu po sv. omši o 18.15 hod. vo Vyšnom.

Birmovanci: nácvik bude vo štvrtok o 18.15 hod. vo Vyšnom.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami. Využite tento čas aj rodičia a príbuzní prvoprijímajúcich detí a birmovancov.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu pred rannou sv. omšou na záver poklony.

Milodar: na kostol venovali bohuznámi po 50 €. Pán Boh zaplať.

Zbierka: na katolícke masmédiá bola 1960 €. Pán Boh zaplať.

Sviatosti: birmovanie bude v sobotu o 10.00 hod. a 1. sv. prijímanie v nedeľu o 10.30 hod. vo Vyšnom.