2. veľkonočná nedeľa 16. 4. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Jozef Frič – Ruman (F)

Poďak. za 80 r. Marty a DDS pre rod. Hanula (H)

18.15

V

+ Margita Andrejkovičová (1. výr.) (K)

Utorok

 

6.45

S

Za Z manžela Vladimíra a za BP jeho rod. (F)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

Za BP farára a rod. (K)

+ Štefan a Anna Littva, st. rodičia Littva a Ševčík (H)

18.15

V

Za BP pri operácii (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ rodičia Kliment a Anna Domiter, sestra Jolana, bratia Vladimír a Jozef a švagrovci (F)

17.30

S

Za Z detí a vnúčat z rod. Littva (K)

Za Z, BP a DDS pre dcéru Zuzanu a jej rod. (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Ján a Melánia Vician (K)

Za Z, BP a DDS pre Petru a jej rod. (H)

18.15

V

+ rodičia Jozef a Helena Jacko (F)

Sobota

 

6.45

S

+ z rod. (K)

Za DDS pre Mária (H)

17.30

S

+ Emília Gejdošová (F)

Nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP synov, neviest a vnúčat (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Odpustky: každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a recituje vyznanie viery Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Výročie: v stredu je výročný deň smrti pomocného biskupa Mons. Štefana Barnáša (1964).

Birmovanci: pozývame birmovancov na sv. omšu v piatok do farského kostola.

Milodar: na kostol venovali z krstu Veroniky Švecovej 50 €. Pán Boh zaplať.

Púť: dňa 1.5.2023 sa uskutoční autobusová púť /nábožné združenie sv. Jozefa/ do Kremnických Baní na sviatok Sv. Jozefa robotníka. Prihlasovať sa možno mailom na lubencol@gmail.com, alebo sa možno prihlásiť denne po svätej omši od 17.4 do 21.4.2023 osobne. Treba súčasne priniesť preddavok 5 euro. Ak nebude dostatok prihlásených, zostávajúce miesta ponúkneme okolitým farnostiam. Veríme, že sa autobus naplní u nás v Liptovských Sliačoch.