4. pôstna nedeľa 19. 3. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

17.30

S

Za šťastlivý pôrod manželky (F)

Za deviatnik Kto dá prístrešie (H)

18.15

V

+ Ján Caban (20. výr.), Anna a Jozef Rybák (K)

Utorok

 

6.45

S

+ Jozef a Mária, Miroslav a Miško Maďar (F)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

+ Ján Benčo (K)

+ rodičia Peter a Monika Korvín a syn Peter (H)

18.15

V

+ Peter Lupták (1. výr.) (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za dar viery a BP pre deti a vnúčatá rod. Frič (F)

17.30

S

+ Albín a Helena Antol (K)

Poďak. za 60 r. Miroslava (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Ľudmila Antolová a za Z rod. Antol (F)

+ Mária (H)

18.15

V

Poďak. za 50 r. a za Z a BP celej rod. (K)

Sobota

Zvestovanie Pána, slávnosť

6.45

S

+ z rod. Emil a Irena Hanula a BP pre manžela v chorobe (H)

17.30

S

Poďak. za 60 r. a DDS pre rod. (F)

Nedeľa

5. pôstna nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

Za DDS pre Jolanu (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Denné centrum: pozýva dňa 23.3.2023 o 9:30 na film Obyčajná tvár. 

Celodenná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna od 8.30 hod. do 17.00 hod.


Effeta: Pripomíname pozvanie na pôstne stretnutia s rozjímaniami nad evanjeliom – aj túto sobotu po večernej sv. omši v spevárni.

Zmena času: na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu mení čas. O 02.00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.00 hod. letného času.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Ruženec: vedúca Ružencového bratstva vyzýva všetkých horliteľov, aby priniesli zoznam ľudí, ktorých majú v ruži. Zoznam môžu odovzdať v sakristii. Stretnutie všetkých horliteľov bude v nedeľu po krížovej ceste.

Milodar: na kostol venovali bohuznámi na elektrinu 100 a 50 €. Pán Boh zaplať.

Pôstna krabička: na stolíku sú pôstne krabičky, kde si môžete počas pôstu ukladať peniaze a tak podporiť projekty v Afrike.