2. pôstna nedeľa 5. 3. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za BP pri operácii Martinky, prehĺbenie viery a DDS pre rod. (F)

Poďak. a BP za 89 r. Ľudovíta (H)

18.15

V

+ manžel Boleslav Lupták, Jozef a Helena Hajas, st. rodičia (K)

Utorok

 

6.45

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Hlavatý (F)

+ Ema Mrvová (1. výr.) (H)

Streda

 

17.30

S

+ Michal Šveda (1. výr.) (K)

Za všetky duše v očistci a + kňazov (H)

18.15

V

Poďak. za 50 r. dcéry a BP a lásku v rod. (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za Z a BP pre manžela Miroslava (F)

17.30

S

+ Ján Cevár (1. výr.) (K)

+ Pavol Kelčík (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Sabína Sliacka (K)

Za udravenie rodinných vzťahov Littva, Ovad (H)

18.15

V

Za BP a DDS pre vnúčatá a pravnúčatá (F)

Sobota

 

6.45

S

+ rodičia Ladislav a Emília Antol (K)

Za duše v očistci (H)

17.30

S

+ Juraj, Ľudmila Gejdoš a Emil, Anna Záchej (F)

Nedeľa

3. pôstna nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

Poďak. za šťastlivý pôrod Timei (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Birmovanci: pozývame birmovancov na sv. omšu v piatok do farského kostola.

KPM: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na stretnutie s názvom Spoločne do Lisabonu… cez Ružomberok, ktorého cieľom je informovať a motivovať mladých k účasti na Svetových dňoch mládeže, ktoré sa uskutočnia toto leto. Okrem spoločnej modlitby a všetkých potrebných informácií zaznejú aj svedectvá mladých o ich účasti na predošlých Svetových dňoch mládeže. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 11. marca o 14:00 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. Viac informácií nájdete na www.komisia.sk.

Effeta: Pripomíname pozvanie na pôstne stretnutia s rozjímaniami nad evanjeliom – aj túto sobotu po večernej sv. omši v spevárni.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na elektrinu. Ceny vzrástli 3,5 násobne a musíme platiť vysoké faktúry.

1. sv. prijímanie: poprosím rodičov prvoprijímajúcich detí o stretnutie na budúcu nedeľu po krížovej ceste.

Milodar: na kostol venovali bohuznámi na elektrinu 100 a 50 €. Pán Boh zaplať.