3. nedeľa v Cezročnom období 22. 1. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Albín a Emília Gejdoš (H)

18.15

V

Za Z a BP rod. Jozefa Rybáka (K)

Utorok

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Štefan Ivák a rod. (F)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

17.30

S

Za Z, BP a DDS rod. Romaňák (K)

+ Jozef Frič, Ruman (H)

18.15

V

+ rodičia, syn Milan a st. rodičia (F)

Štvrtok

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

6.45

S

Za pokoj v rodine (F)

17.30

S

Poďak. za 60 r. manž. a BP rod. (K)

+ Vladimír Junka a BP manželky Jolany (H)

Piatok

 

17.30

S

+ manželka Anna a BP v starobe Albína (F)

+ Štefan a Anna Gejdoš (H)

18.15

V

Za uzdravenie Matúša (K)

Sobota

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Jozef, Eva, syn Jozef Vierik (K)

+ rodičia Dvorský a Šida, brat Alexander (H)

17.30

S

Poďak. za 80 r. (F)

Nedeľa

4. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za obrátenie syna a poďak. za 50 r. (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pohreb: Márie Jackovej je v pondelok o 14.00 hod.

Milodar: na kostol venovali z krstu Matea Ondrejku 100,- €. Pán Boh zaplať.