1. adventná nedeľa 27. 11. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ rodičia Cevár a Littva (F)

+ Peter Priesol (65 r.) (H)

18.15

V

Za BP pri operácii manžela (K)

Utorok

 

6.45

S

+ Sabína Šmidová (F)

+ Stanislav a Marta Veselovský (H)

Streda

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

17.30

S

+ Milan a Anna Alman (K)

+ rodičia Ondrej a Anna Kelčík (H)

18.15

V

Za BP brigádnikov na kostole (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ z rod. Gejdoš (F)

17.30

S

+ rodičia Štefan a Helena Ivák a brat Martin (K)

+ rodičia Ladislav a Mária Bartánus (H)

Piatok

 

6.45

S

+ Eduard Stránsky a za Z a BP pre rod. (F)

17.30

S

+ rodičia Ondrej a Anna, súrodenci Miroslav, Anna a Mária (H)

18.15

V

Poďak. za 60 r. a BP rod. (K)

Sobota

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

6.45

S

Za milosť dobrej spovede pre manžela, otca a sestru (K)

+ sestra Jolana (3. výr.) (H)

17.30

S

Za šťastnú a dobrú hodinu smrti pre Blaženu (F)

Nedeľa

2. adventná nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

+ Vladimír Bartánus (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

12. DOBROČINNÝ VEČIEROK: eLSe klub v spolupráci s dobrovoľníkmi, Obcou a Farským úradom Liptovské Sliače Vás pozývajú 4. decembra v čase 15.00-18.00 h. do kultúrneho domu na 12. Dobročinný adventný večierok. Na návštevníkov čakajú výrobky vianočných trhov a kultúrny program. Výťažok z večierka darujeme sirotám, súrodencom Sleziakovým.

DOBROČINNÁ KRABIČKA: Pozývame vás zapojiť sa do aktivity Dobročinná krabička pre chorých, osamelých, starých alebo sociálne slabých obyvateľov obce Liptovské Sliače. Zabalenú krabičku treba priniesť 4. decembra 2022 na Dobročinný adventný večierok do kultúrneho domu v Strednom Sliači, od 15.00 do 18.00 h.

DOBROČINNÉ TVORIVÉ DIELNE: Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, deti, rodičov i starých rodičov na Dobročinné tvorivé dielne do Denného centra v Strednom Sliači na poschodí zdravotného strediska v utorok 29. novembra o 17:00h. Veci zhotovené na dielňach budú súčasťou dobročinného predaja na Dobročinnom večierku. Organizátori sa tešia sa na Vašu návštevu.

Celodenná adorácia: v stredu bude vyložená Sviatosť Oltárna od 8.30 hod. do 17.30 hod.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, vo štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým nepôjdeme teraz, ale pred Vianocami.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.