26. nedeľa v Cezročnom období 25. 9. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Anna Sleziaková (K)

+ Ivan Maďar (15. výr.) (H)

18.15

V

Poďak. za 90 r. Albíny (F)

Utorok

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

6.45

S

+ z rod. Gejdoš, Hošala a súrodencov (K)

+ Helena Gejdošová (H)

Streda

 

17.30

S

Za BP a DDS pre manželov Hládek (K)

+ rodičia Gejdoš a Maďar (H)

18.15

V

+ Rastislav a Branislav (20 výr.) (F)

Štvrtok

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

6.45

S

+ Anna, Ján a brat František Frič (F)

17.30

S

Poďak. za 30 r. Aďky, za BP a DDS (K)

+ rodičia a st. rodičia (H)

Piatok

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Jozef a BP rod. (K)

+ Alexander a BP rod. (H)

18.15

V

Za Z a BP pre Eugena a Alenu Ruttkay a kolegyne (F)

Sobota

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

6.45

S

Za BP rod. Adamus (F)

+ st. rodičia Jozef a Žofia Frič (H)

17.30

S

+ rodičia Ján a Emília Kelčík (K)

Nedeľa

27. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

Za farníkov (F)

8.30

S

Za Z a BP pre dcéru Miriam, za BP pre manžela a deti (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(F)

Birmovanci: vyplnené prihlášky a potvrdené z cudzích farností prineste osobne (nie rodičia alebo iní) cez týždeň po sv. omšiach na faru do konca septembra.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Jurášovcov 100 €, bohuznámy 200 €, zo stretka ročníka 1960 100 €. Pán Boh zaplať.

SSV: prišli pútniky a podielové knihy SSV, môžete si ich prevziať u svojich vedúcich za 8 €.

Úplné odpustky: môžu získať tí, čo sa v októbri modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, ale súvisle, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Výstava: informujeme vás o otvorení výstavy „Dary pápežov Slovensku“, ktorú pri príležitosti 1. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku pripravilo SNM – Historické múzeum a KBS na Bratislavskom hrade. Výstava bude trvať od 15. septembra 2022 do 16. apríla 2023.