25. nedeľa v Cezročnom období 18. 9. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 40 r. manž. Miroslava a Márie (F)

Za BP syna Petra s rod. (H)

18.15

V

+ Félix, Mária Lupták, Albín a Emília Antol (K)

Utorok

Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

6.45

S

Za BP vnúčat a rod. (F)

+ Žofia Fričová (H)

Streda

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

17.30

S

Poďak. za 70 r., BP a DDS (K)

+ Milan Frič, Rafaj (5. výr.) (H)

18.15

V

Za zoslanie DS pre našu farnosť (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ rodič. Sliacky Gejdoš, rod. Gejdoš Prokop (F)

17.30

S

+ Milan Mojš (K)

Piatok

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

17.30

S

+ rodičia Štefan a Irena Mihulec (F)

+ Štefánia a Anna a BP pre krstné deti (H)

18.15

V

Za BP a DDS pre rod. Gejdoš (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za Z, BP, DDS pre rod. Jelšovka a Dvorský (K)

Poďak. za BP a DDS pri skúškach vnúčat (H)

15.30

S

Dutka – Littvová (F)

Nedeľa

26. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Poďak. za 70 r. Jolany (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Jesenné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu.

Detské sv. omše: pozývame všetky deti na detské sv. omše v stredu vo farskom kostole o 17.30 hod.

Brigáda: pozývame vás na brigádu na kostole vo Vyšnom v sobotu od 8.00 hod.

Birmovanci: vyplnené prihlášky a potvrdené z cudzích farností prineste osobne (nie rodičia alebo iní) cez týždeň po sv. omšiach na faru do konca septembra.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Ovadovcov 100 €. Pán Boh zaplať.

SSV: prišli pútniky a podielové knihy SSV, môžete si ich prevziať u svojich vedúcich za 8 €.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Lukáš Dutka, syn Teodora a Daniely r. Brčekovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Júlia Littvová, dcéra Jána a Daniely r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.