21. nedeľa v Cezročnom období 21. 8. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Prebl. Panny Márie Kráľovnej, spomienka

17.30

S

+ Alojz a Mária Salaj (H)

18.15

V

Poďak. za 75 r. manžela a 50 r. syna a BP pre rod. (K)

Utorok

 

6.45

S

Poďak. za 20 r. manž. (F)

+ rodičia Ondrej a Emília Bartánus (H)

Streda

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

17.30

S

+ Mária Ondrejková (1. výr.) (F)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

18.15

V

Za Z, BP a poďak. za 50 r. syna (K)

Štvrtok

 

6.45

S

Poďak. za 60 r. (F)

17.30

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Petra a Heleny (K)

+ Štefan a Margita Jacko (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Albín, Brigita a Slavomír Kelčík (F)

+ Ladislav Mastiš (H)

18.15

V

Za Z a BP pre rod. Ondrík (K)

Sobota

Sv. Moniky, spomienka

6.45

S

Za BP pre rod. (H)

17.30

S

+ Ladislav a Emília Antol a brat Ladislav (K)

Nedeľa

22. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP Gustáva a Vierky Mužila a DDS pre vnúčatá (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

Pohreb: Albína Gejdoša bude v pondelok o 15.00 hod.

Poďakovanie za úrodu: pozývame vás na sv. omšu v sobotu o 11.00 hod. do Korytárových ako poďakovanie za úrodu. V prípade dažďa bude v kostole.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu.

Duchovná obnova: Spoločenstvo Srdce leva 2 v spolupráci s farským úradom Vás srdečne pozývajú na duchovnú obnovu. Bližšie informácie sa nachádzajú na plagáte.

Milodar: na kostol venovali zo sobášov Kelčíkovcov a Glembovcov po 100 €. Pán Boh zaplať.

PMD: ak chcete pomôcť misionárom, môžete nechať odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Úmysly si môžete zapísať na stránke www.misijnediela.sk alebo si môžete zobrať šeky v kostole.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Filip Rázga, syn Milana a Márie r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Veronika Hanuliaková, dcéra Ladislava a Violy r. Novákovej, býv. v Ružomberku.

Peter Sleziak, býv. v Lipt. Sliačoch, a Veronika Zákopčaníková, býv. vo Valašskom Meziříčí.

Michal Fulla, syn Jaroslava a Márie r. Gejdošovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Patrícia Janigová, dcéra Jána a Zuzany r. Klimovej, býv. v Ludrovej.

Michal Ovad, syn Miroslava a Evy r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Dominika Lukáčová, dcéra Adriána a + Marty r. Surovej, býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 1. raz.