Zoslanie Ducha Svätého 5. 6. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

17.30

S

Za rod. Antol (O)

Za Z a BP pre Annu (H)

18.15

V

Poďak. za 30 r. Ivanky a BP detí a rod. (Ch)

Utorok

 

6.45

S

Za BP a poďak. za 60 r. (O)

+ vdp. Jozef Knapík (H)

Streda

 

17.30

S

+ rodičia Ondrej a Mária Kelčík (O)

+ Jozef a Mária Ondrejka (H)

18.15

V

Poďak. za 37 r. manž. rod. Jacko (Ch)

Štvrtok

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

6.45

S

Za BP pre rod. Krajčír (Ch)

17.30

S

Za BP mamy Jarmily Ondrejkovej (O)

+ Ján a Anna Littva z Dielnic (H)

Piatok

 

17.30

S

Poďak. za 90 r. Judity (O)

Za Z a BP pre Annu (H)

18.15

V

Za pokoj a BP pre rod. Lajčiak (Ch)

Sobota

Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

6.45

S

+ Vojtech, Oľga a Marián (Ch)

Za BP pre vnúčatá (H)

17.30

S

+ Vladimír a Danka Priesol (O)

Nedeľa

11. nedeľa v Cezročnom období

Najsvätejšej Trojice, slávnosť

6.45

S

(O)

8.30

S

(O)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

+ rodičia Ján a Helena Mrva (H)

Končí sa Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €, zo sobášov Mrvovcov a Mamojkovcov po 100 €. Pán Boh zaplať.

Zbierka: na seminár bola 1833,33 €, na kat. masmédiá 1571,25 €. Pán Boh zaplať.

DSS: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače zo srdca prosí o spoluprácu obyvateľov Liptovských Sliačov, ktorý by priložili ruku k dielu a priniesli tufový kameň, ktorý bude slúžiť na výstavbu kaplnky. Každý, kto prinesie tufový kameň, nech sa nahlási u pána Ševčíka, ktorý Vás zapíše na zoznam darcov, a tak v jednote a spolupatričnosti prispejeme k vybudovaniu miesta na rozjímanie a modlitbu, ktorá bude slúžiť pre všetkých občanov a prijímateľov sociálnych služieb. Všetkým darcom vopred ďakujeme.