11. nedeľa v Cezročnom období 12. 6. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Monika Jacková (Károl) a st. rodičia (Ch)

Za BP pre syna a rod. (H)

18.15

V

Za BP a poďak. za 100 r. Heleny a + manžel (O)

Utorok

 

6.45

S

+ Ján Gejdoš (1. výr.) (Ch)

+ rodičia, Jozef, Vladimír a Agnesa Záhorec (H)

Streda

 

17.30

S

Poďak. za 20 r. manž. (Ch)

+ Štefan a Anna Vician (H)

18.15

V

Poďak. za 70 r. Marty, za Z, BP a DDS pre rod. Frič (O)

Štvrtok

Najsv. Kristovho Tela a Krvi, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

+ Štefan a Helena Ivák (H)

17.30

S

Poďak. za 10 r. manželstva Mareka a Evky (O)

18.15

V

Za farníkov (Ch)

Piatok

 

17.30

S

Za BP sestry Jarmilky s rod. (Ch)

+ Marcel a Emília (H)

18.15

V

Poďak. za 44 r. Zuzany a BP pre celú rod. (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ rodičia Ján a Alžbeta Blaško (O)

+ Vladko Benčo, Roman Antol, Marek Chmúrik (H)

17.30

S

+ Anna a rodičia Gejdoš a Ondrejka (Ch)

Nedeľa

12. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(O)

8.30

S

Za BP za 50 r. dcéry a 72 r. mamy (H)

9.15

V

Za rodiny farnosti (O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Pobožnosť: dnes bude o 14.00 hod. Premienka.

Denné centrum: Denné centrum Liptovské Sliače pozýva všetkých seniorov dňa 16.6.2022 o 10:00 na film Nebo je pre všetkých. Po skončení filmu máte možnosť byť s kňazom.

Odpustky: na slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pri nábožnej účasti na procesii.

Rodinná sv. omša: Na budúcu nedeľu o 9:15 vás pozývame na rodinnú sv. omšu do kostola vo Vyšnom Sliači. Nácvik spevu bude v sobotu o 17:00 v spevárni na fare. Srdečne pozývame aj vás, ktorí máte chuť spievať, aby ste prišli na nácvik. 

Púť Muráň-Levoča: Pozývame mladých putovať a zažiť silu spoločenstva. V termíne 28.6. – 2.7.2022 sa uskutoční 31. ročník púte mladých pod názvom Muráň-Levoča. Viac informácií na plagáte.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Lukáš Javorek, syn Stanislava a Felicity r. Kvantíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lenka Svrčanová, dcéra Vladimíra a Marcely r. Kodríkovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Ján Sojka, syn + Ladislava a Kataríny r. Pullmanovej, býv. v Lipt. Teplej, a Lucia Fričová, dcéra Františka a Magdalény r. Fullovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.