Veľkonočná nedeľa 17. 4. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

6.45

S

(Ch)

8.30

S

+ Štefan a Anna Gejdoš (H)

9.15

V

+ otec Ladislav (O)

10.30

S

Poďak. za 45 r. manž. (Ch)

Utorok

 

6.45

S

+ Jozef Dobrík (25 výr.) (Ch)

+ rodičia Cyril a Anna Gejdoš (H)

Streda

 

17.30

S

+ Peter Priesol (O)

Poďak. za 20 r. manž. Branislava a Ľubice (H)

18.15

V

+ rodičia Ladislav a Emília Jacko (3. výr.) (Ch)

Štvrtok

 

6.45

S

Poďak. za 70 r. manžela (Ch)

17.30

S

Poďak. za 15 r. manž. a za lásku v rod. (O)

+ rodičia a sestra Božka (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Milan Gejdoš (1. výr.) (Ch)

Poďak. za 80 r. Márie a + manžel (H)

18.15

V

Za členov omšového spolku (O)

Sobota

 

6.45

S

Za BP syna Petra a rod. (H)

17.30

S

Poďak. za 50 r. manž. Júliusa a Margity a za DDS pre deti a vnúčatá (Ch)

Nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

6.45

S

(O)

8.30

S

Za BP vnúčat a rod. (H)

9.15

V

(O)

10.30

S

(O)

Namiesto modlitby Anjel Pána sa počas celého Veľkonočného obdobia recituje alebo spieva mariánska antifóna Raduj sa, nebies Kráľovná.

Odpustky: každý, kto si na budúcu nedeľu pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a recituje vyznanie viery Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Maroš Lupták, syn Miroslava a Jany r. Cevárovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Veronika Šebeková, dcéra Igora a Anny r. Priesolovej, býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 2. raz.