2. veľkonočná nedeľa 24. 4. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

17.30

S

Za BP pri 60 r. Petra (O)

Za DDS a BP pre manželov (H)

18.15

V

Za BP a poďak. za 20 r. Martina a Nikolety (Ch)

Utorok

 

6.45

S

+ rodičia Štefan a Oľga Ovad (O)

Za BP a DDS pre deti a vnúčatá (H)

Streda

 

17.30

S

+ syn Jarko a BP pre deti, mamu a sestru (O)

Za Z a BP pre Magdalénu (H)

18.15

V

+ Šimon Mojš (20 výr.) (Ch)

Štvrtok

 

6.45

S

Za Z a BP nevesty (Ch)

17.30

S

+ rodičia Benčo a Ivák (O)

+ Štefan Frič a rodičia Juraj a Anna (H)

Piatok

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

17.30

S

Za BP pri 35 výr. sobáša Petra a Zdenky (O)

Za BP pri skúškach pre vnučku (H)

18.15

V

+ Jozef Ondrejka (10. výr.) (Ch)

Sobota

 

6.45

S

Za BP a trpezlivosť v chorobe pre Petra (H)

15.00

S

Mrva – Vajdová (obrad)

17.30

S

+ Mária (Ch)

Nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(O)

8.30

S

Za BP pre Máriu pri 60 r. (H)

9.15

V

(O)

10.30

S

(O)

Koncert: Gymnázium sv. Andreja a Katedra hudby PF KU vás srdečne pozývajú v piatok 29. apríla o 18:00 do Farského kostola sv. Ondreja v Ružomberku na záverečný koncert festivalu stredoškolských speváckych zborov – Cantare choraliter. Na koncerte sa predstavia spevokoly slovenských škôl (Ružomberok, Čadca, Banská Bystrica, Košice), ktoré na záver spolu s orchestrom predstavia spoločné piesne. Výťažok festivalu bude v tomto roku použitý na pomoc pre ľudí z Ukrajiny.

Zbierka: na Boží hrob bola 4000 €. Pán Boh zaplať za milodary.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Maroš Lupták, syn Miroslava a Jany r. Cevárovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Veronika Šebeková, dcéra Igora a Anny r. Priesolovej, býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 3. raz.

Upozornenie: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ružomberku nás prosí o vyhlásenie upozornenia, súvisiaceho s množiacimi sa prípadmi podvodníkov. Podvodníci, vydávajúci sa za pracovníkov poisťovní, pošty, alebo kriminálnej polície, telefonicky kontaktujú vytipovaných seniorov, za účelom zistenia ich osobných údajov a pod zámienkou uloženia peňazí či iných cenností do bezpečia, požadujú zaslať peniaze na účet. Prosíme hlavne seniorov o opatrnosť pri telefonickom kontakte s neznámymi osobami.

Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.