2. nedeľa v Cezročnom období 16. 1. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Antona, opáta, spomienka

17.30

S

+ Štefan a Mária Lupták, Ladislav a Mária Mrva (O)

+ rodičia Ondrej a Helena Kajúch (H)

18.15

V

Za DDS, BP a ochranu PM pri skúškach pre Natašu (Ch)

Utorok

 

6.45

S

Za BP Jozefa (80 r.) (O)

+ brat Peter a manželka Mária (H)

Streda

 

17.30

S

Za 80 r. manžela, 55 r. manž. a BP pre vnúčatá a rod. (O)

+ Félix a Mária, st. rodičia Lupták (H)

18.15

V

Za Z, BP a DDS pre rod. Ondrejka, Sliacky a vnúčatá (Ch)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Gabriel a Alžbeta Žatko (Ch)

17.30

S

+ Ľudmila Mamojková (1. výr.) (O)

+ Albín a Emília, st. rodičia Jacko (H)

Piatok

Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

17.30

S

+ Milan Mojš (1. výr.) (O)

+ Václav Ondrejka (H)

18.15

V

Za Z a BP rod. Sliacky, Ivák a Šimček (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Poďak. za 80 r. (Ch)

+ Ľudmila Ondrejková (H)

17.30

S

Za BP a milosrdenstvo pre Margitu (O)

Nedeľa

3. nedeľa v Cezročnom období

Nedeľa Božieho slova

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za Z a BP pre deti a vnúčatá (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: sv. omše sú pre očkovaných a prekonaných max. 100 ľudí. Sadnúť si treba šachovnicovo. Sv. spoveď si neočkovaní treba dohodnúť individuálne.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: je od 18. do 25. januára.

Milodar: na kostol venovali z deviatnika 130 €. Pán Boh zaplať.

Dobrá novina: pri zbierke Dobrá novina sa vyzbieralo 4420 €, čo je v našej farnosti najviac za celých 27 rokov. Pán Boh zaplať za štedrosť všetkým darcom, zvlášť v tejto dobe.