4. adventná nedeľa 19. 12. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Albín Mrva (1. výr) (O)

Za DDS pre Vieru (H)

18.15

V

+ Zlatka a rod. Zachar, Horváth a Ovsak (Ch)

Utorok

 

6.45

S

Za Z Anny (89 r.) (O)

Za oslavu DS (H)

Streda

 

17.30

S

+ Damián Ševčík a rodičia (O)

+ Lýdia Revallová (H)

18.15

V

+ Albín a Janka Jacko (4. výr.) (Ch)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Ján (Ch)

17.30

S

Poďak. za 40 r. manž., 30 r. dcéry, za BP a DDS pre rod. (H)

Piatok

 

6.45

S

Poďak. za 80 r. (Ch)

+ Helena a Oľga Antolová a st. rodičia (H)

24.00

S

(Ch)

Za Z, BP a DDS pri skúškach pre vnúčatá (H)

24.00

V

(O)

Sobota

Narodenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(O)

8.30

S

Za skoré víťazstvo Nepoškvr. Srdca PM (H)

8.00

V

Za farníkov (Ch)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

(O)

Nedeľa

Sv. Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

6.45

S

(Ch)

8.30

S

+ Štefan a Helena Ivák (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: sv. omše sú pre očkovaných a prekonaných vo farskom kostole 30 a vo Vyšnom 60 ľudí. Sv. spoveď si neočkovaní treba dohodnúť individuálne. Pred Vianocami nebude spoločná sv. spoveď, tak pristupujte priebežne pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme o 8.00 hod. vo Vyšnom a Nižnom Sliači v stredu, v Strednom Sliači vo štvrtok.

Zbierka: na charitu činila 969,32 €. Pán Boh zaplať.

Dobrá novina: Koledovanie Dobrej noviny sa tento rok pre opatrenia uskutoční on-line. Koledníci vás pozdravia cez internet, sociálne siete, a tiež cez miestny rozhlas. Po domoch sa chodiť nebude. V kostole v Strednom Sliači bude uložená pokladnička, do ktorej môžete prispieť na pomoc africkým krajinám. Tiež si tam môžete vziať noviny a letáky. Pán Boh zaplať!