30. nedeľa v Cezročnom období 24. 10. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours, sviatok

17.30

S

+ Ján a Mária Sleziak a súrodenci (O)

Poďak. za 17 r. a DDS pre Radovana (H)

18.15

V

+ Helena a Oľga (Ch)

Utorok

Výročie posviacky farského kostola, slávnosť

6.45

S

Za kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti (O)

Za duše v očistci (H)

Streda

 

17.30

S

+ Cyril a Blažej (O)

+ Milan, Helena a Dušan (H)

18.15

V

+ Milan a Milan Domiter (Ch)

Štvrtok

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, slávnosť

6.45

S

+ Juraj Huba a rodičia (Ch)

17.30

S

+ Margita Dobríková (O)

+ Anton Cevár (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Emília Cabanová (1. výr.) (O)

Za BP pre vnúčatá a pravnúčatá (H)

18.15

V

+ Ľudovít a Alžbeta Jacko (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Peter a Albína Zubíček (Ch)

Za Z, BP a DDS rod. Antol, Vajda, Blaško (H)

17.30

S

Poďak. za 30 r. Mareka a BP rod. (O)

Nedeľa

31. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

Za farníkov (Ch)

8.30

S

Poďak. za šťastlivý pôrod (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(O)

10.30

S

Slávnostná odpustová sv. omša

Covid-19: sme v bordovom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí do 12 rokov. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

Výročie: vo štvrtok je 1. výročie smrti spišského biskupa Štefana Sečku.

Sv. spoveď: bude v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. v oboch kostoloch.

Zmena času: na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

PMDD: na stolíku vo farskom kostole sú na predaj čokoládky za 0,50 € ako podpora projektov pre deti v rámci Pápežského misijného diela detí.

Synoda: Drahí bratia a sestry, minulú nedeľu sme začali zhruba štvormesačnú diecéznu fázu Synody o synodalite, ktorú vyhlásil Svätý Otec František. Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý aktuálne pripravuje možnosti pre aktívne zapojenie každého človeka, ktorý bude chcieť v rámci diecéznej fázy vyjadriť svoj názor k tejto téme. Všetkých povzbudzujeme modliť sa za toto dielo a už teraz sledovať web stránku www.synoda.sk, ktorá sa venuje otázkam synody a rovnako sociálne siete našej diecézy. V prvú novembrovú nedeľu dňa 7.11.2021 bude v celej Spišskej diecéze zverejnená možnosť ako sa zapojiť do synody a to konkrétnym vyjadrením svojho názoru ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi s cieľom ohlasovať Evanjelium. Tešíme sa na spoluprácu.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Leonard Ondrejka, syn + Petra a Márie r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Iveta Korábeková, dcéra Jána a Zuzany r. Krúpovej, býv. vo Východnej. Ohlasujú sa po 2. raz.

Branislav Fabian a Lýdia Moravčíková, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.