18. nedeľa v Cezročnom období 1. 8. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za BP pri operácii (O)

+ Emil a Irena Hanula, Anton, Jozef, Anna (H)

18.15

V

+ Dominik Caban (30. výr.) (Ch)

Utorok

 

6.45

S

+ Albín a Ľudmila Frič (Ch)

+ Alojz, Katarína, Vladimír a Daniela Priesol (H)

Streda

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

17.30

S

+ z rod. Hanula (H)

18.15

V

+ Anna, Cyril, Jozef a Mária (Ch)

Štvrtok

Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za BP a DDS pre birmovancov (Ch)

17.30

S

+ rodičia Ondrej a Emília a brat František (O)

Za BP pri operácii (H)

Piatok

Premenenie Pána, sviatok

6.45

S

Z Z, BP a DDS pre rod. Ivák (Ch)

17.30

S

+ Ján a Oľga Ondrejka (H)

18.15

V

+ Jozef a Sabína Sliacky (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Ján Jacko a rodičia (H)

15.30

S

Hladek – Antolová (O)

Nedeľa

19. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(H)

8.30

S

+ Cyril Gejdoš (H)

9.15

V

(O)

10.30

S

(O)

Porciunkula: 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, vo štvrtok a piatok od 16.00 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Vojtaššák: v sobotu si v Zákamennom pripomenieme Pamätný deň výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Čížikovcov 100 € a bohuznámy 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Kristián Hladek, syn Štefana a Márie r. Šimčekovej, býv. v Lipt. Osade, a Barbora Antolová, dcéra + Milana a Ruženy r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Martin Gejdoš, syn Miroslava a Anny r. Ondríkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Barbora Luptáková, dcéra Igora a Janky r. Drobulovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Roman Lako, syn Ľubomíra a Lenky r. Bartíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Anna Žištiaková, dcéra Jána a + Antónie r. Jandurovej, býv. v Hrboltovej. Ohlasujú sa po 2. raz.

Miloš Hronec, syn Miloša a Zuzany r. Hubovej, býv. Ružomberku, a Denisa Kristová, dcéra Daniela a Ľudmily r. Gejdošovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

Kniha: ponúkame v sakristii za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.