14. nedeľa v Cezročnom období 4. 7. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

6.45

S

(H)

8.30

S

Za Z a BP rodičov (H)

9.15

V

(O)

10.30

S

Poďak. za 60 r. Jozefa (O)

Utorok

 

6.45

S

Za BP a DDS pre birmovancov (O)

Na ämysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

+ Ján, František a Helena (H)

18.15

V

Poďak. za 30 r. manž. Štefana a Zdenky (O)

Štvrtok

 

6.45

S

Poďak. za 35 r. syna (O)

17.30

S

+ Jaroslav a Margita Junka (H)

Piatok

 

17.30

S

Za DDS a posilnenie viery a lásky (H)

18.15

V

+ Anton Moravčík (1. výr.) (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ vdp. Vincent Dorník (H)

16.00

V

Sleziak – Mojšová (O)

Nedeľa

15. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(H)

8.30

S

+ Miroslav, Ondrej a Kamila Priesol (H)

9.15

V

(O)

10.30

S

(O)

Celodenná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna od 8.30 hod. do 17.30 hod.

Výročie: Keďže v čase odchodu do večnosti nášho diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku sme sa kvôli pandemickým opatreniam nemohli s ním rozlúčiť pri účasti väčšieho počtu ľudí, diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš oznamuje, že zádušná svätá omša za spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude slávená v sobotu 10. júla 2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom o 10.00 hod., po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín. Pri tejto príležitosti si pripomenieme jeho nedožité 68. narodeniny a tiež aj 120. výročie kňazskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

Milodar: na kostol venovali bohuznámy z 1. dôchodku 150 €, zo sobáša Diačikovcov 100 €. Pán Boh zaplať.

Zbierka: zbierka na dobročinné diela Svätého Otca činila 1216,46 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Martin Sleziak, syn + Petra a Eleny r. Šimkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Miroslava Mojšová, dcéra + Šimona a Terézie r. Podstrelencovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Juraj Hammer, syn Antona a Ivety r. Gazdaricovej, býv. v Žiline, a Soňa Almanová, dcéra Petra a Márie r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

Kniha: ponúkame v sakristii za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.