7. veľkonočná nedeľa 16. 5. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

18.00

S

+ Milan a Ružena Antolová (1. výr.) (Ch)

Za Z a DDS pre Magdušku (H)

18.00

V

Poďak. Bohu a PM za milosti v starobe (Č)

Utorok

 

17.30

18.00

S

+ Pavol (Č)

+ Alžbeta, Kliment, Emanuel, Mária Sliacky (H)

18.00

V

Poďak. sv. Rite za vyslyšanie prosby (Ch)

Streda

 

17.30

18.00

S

Za chorých a trpiacich (Č)

Za DDS pre rod. Michala Šimčeka (H)

18.00

V

Za duše v očistci (Ch)

Štvrtok

 

17.30

18.00

S

Za Z a BP Aleny (Č)

Za šťastlivý pôrod (H)

18.00

V

+ Kliment Caban a za DDS pre rod. (Ch)

Piatok

 

17.30

18.00

S

+ Albín a Mária Jarotta, Ľubomil a Adrianka (Č)

+ Kliment a Anna Šimček (H)

18.00

V

Za uzdravenie Matúška (Ch)

Sobota

 

6.45

16.00

S

Za duše v očistci (H)

Lupták – Cevárová (Ch)

10.00

V

Birmovka

Nedeľa

Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

6.45

S

(Č)

8.30

S

+ Anton, Jaroslav a Vladimír Ondrejka (H)

9.15

10.30

V

Za farníkov (Ch)

1. sv. prijímanie

10.30

S

(Č)

Covid – 19: od 19. apríla je dovolené slúžiť verejné sv. omše pre obmedzený počet ľudí. Na 15 m2 môže byť jeden človek. Vo farskom kostole to vychádza na 10 ľudí okrem kňaza a asistencie, vo Vyšnom 30 ľudí. Prednosť budú mať tí, čo dali na úmysel sv. omše. Prosím o rešpektovanie počtu.

Zbierka: dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Zbierka na Boží hrob činila 433,60 €, na seminár 1108,71 €. Pán Boh zaplať za milodary.

Sviatosti: nácvik detí na 1. sv. prijímanie v utorok a štvrtok po sv. omši vo Vyšnom Sliači, birmovanci v stredu. Sv. spoveď pre všetkých bude v piatok od 19.00 hod. v kostole vo Vyšnom Sliači. Na birmovke budú na sv. omši v kostole len birmovanci a birmovní rodičia, na 1. sv. prijímaní len deti a ich rodičia.

Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Kniha: ponúkame v sakristii i na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Marek Lupták, syn Ľubomíra a Jany r. Chovancovej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch, a Simona Cevárová, dcéra + Jozefa a Vilmy r. Dobákovej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.