Krst Krista Pána 10. 1. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

+ Anna Luptáková (1. výr.) (Ch)

Za BP a ochranu Mateja (H)

Za BP pre Adelu Ondrejkovú (Č)

Utorok

 

+ Ján a Mária Dvorský (Ch)

+ Anton, Jolana a rodičia (H)

Za Z, BP, DDS a ochrani pre rod. Matula (Č)

Streda

 

+ Štefan a Irena (Ch)

Za BP a milosť živej viery pre syna Petra (H)

Za BP pre Helenu Luptákovú (Č)

Štvrtok

 

+ Blažena Plávková (1. výr.) (Ch)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

Za BP a milosti v manželstve a pre deti (Č)

Piatok

 

+ Bernard a Helena Ondrejka (Ch)

+ Dušan a Emília Priesol a Dušan (H)

 

Za rodiny deviatnika (Č)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Za šťastlivý pôrod pre Janku (Ch)

+ Štefan a Helena Ivák (H)

Za členov deviatnika (Č)

Nedeľa

2. nedeľa v Cezročnom období

 

Poďak. za milosti pre rod. (H)

(Č)

Za farníkov (Ch)

Končí sa Vianočné obdobie.

Covid – 19: Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania, a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.  

Kniha: ponúkame na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.

Milodary: z Deviatnika obetovali na kostol 130 €. Pán Boh zaplať za milodary.