2. nedeľa v Cezročnom období 17. 1. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

+ Jozef Priesol (10. výr.) (Ch)

Za DDS pre Jolanu a rod. (H)

Za Z a BP pre Pavla a Hanu (Č)

Utorok

 

+ Anna Jacková (1. výr.) (Ch)

Za BP rodín Mrva, Ondrejka a Kollár (H)

Za víťazstvo Nepoškvr. Srdca PM (Č)

Streda

 

Za šťastlivý pôrod vnučky (H)

Za Božie milosti pre Janku Čurillovú (Č)

Štvrtok

Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

+ František Sliacky (Ch)

+ Marcel a Emília Nemček (H)

Za chorých na Covid a všetkých, čo sa o nich starajú (Č)

Piatok

 

+ Eduard Priesol (1. výr.) (Ch)

+ z rod. Juráš (H)

 

+ František Sliacky a rodičia Hlavatý (Č)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Za DDS a obrátenie pre vnúčatá (Ch)

Za BP a milosti pre susedov (H)

Za BP pre členov deviatnika (Č)

Nedeľa

3. nedeľa v Cezročnom období

 

Za Z pre rod. Mojš a Šimček(H)

(Č)

Za farníkov (Ch)

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Covid – 19: Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania, a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.  

Kniha: ponúkame na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.