2. nedeľa po Narodení Pána 3. 1. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

+ Anton a rodičia (Ch)

Za BP pre sestry Betku a Jolanku (H)

Za BP pre rodinu (Č)

Utorok

 

+ František a Mária Ševčík (Ch)

+ Štefan Sečka (H)

+ Amália, František a Félix (Č)

Streda

Zjavenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

Za farníkov (Ch)

+ Helena a Oľga Antol a st. rodičia (H)

Štvrtok

 

+ Michal a Emília Veselý (Ch)

+ Ondrej a Jožka Gejdoš (H)

+ Ladislav Vajda (Č)

Piatok

 

+ Alžbeta (Ch)

+ Jozef Ovad (3. výr.) (H)

 

Za BP pre Alžbetu a rod. (Č)

Sobota

 

+ Vladimír a za BP Ľudmily (Ch)

+ Albín a Editka (H)

Poďak. za dar detí (Č)

Nedeľa

3. nedeľa po Narodení Pána

Krst Krista Pána, sviatok

 

+ Emília Priesolová (H)

(Č)

Za farníkov (Ch)

Covid – 19: Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania, a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.  

Kniha: ponúkame na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.

Milodary: bohuznáma obetovala na kostol 20 €. Pám Boh zaplať za milodary.