Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Oboznámiť sa s vyhláškou v plnom znení možno TU.
Šachovnicové sedenie
Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.
Stále platí zákaz zhromažďovania
Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
Povinnosť dodržiavať hygienické opatrenie
Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia:
povinné sú rúška,
dezinfekcia pri dverách,
nepodávanie rúk,
nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou,
dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania,
rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti,
dezinfekcia použitých nádob
a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
Seniori, chronicky chorí, rizikové skupiny
V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili.
Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.  
 
(!) Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!