33. nedeľa v Cezročnom období 15. 11. 2020

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Ján Jacko, Stupy (H)

18.15

V

Za obrátenie Lukáša (Č)

Utorok

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

6.45

S

+ Ján (5. výr.) a rodičia (Ch)

Za Z, BP a DDS pre sestru s rod. (H)

Streda

 

17.30

S

+ Mária Marta Mrvová (Ch)

+ Ladislav a Mária Lupták (H)

18.15

V

+ Vladimír a Mária Jacko a syn Vladimír (Č)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Dušan Bartánus (Ch)

17.30

S

Za skoré víťazstvo Nepoškvr. Srdca PM (H)

Piatok

 

17.30

S

Za BP pre rod. Gejdoš (Ch)

+ manžel Milan a za BP rod. (H)

18.15

V

+ Emília Cabanová (Č)

Sobota

Obetovanie Panny Márie, spomienka

6.45

S

Za Z a BP Miroslava (60 r.) (Č)

Za Z, BP a DDS pre rod. Antol s vnúčatami (H)

17.30

S

+ Štefan Kelčík a za BP pre Jolanu (Ch)

Nedeľa

34. nedeľa v Cezročnom období

Krista Kráľa, slávnosť

6.45

S

(Č)

8.30

S

Za šťastlivý pôrod Moniky a Z dieťatka (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

Za veriacich (Ch)

Covid – 19: Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou. Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom. Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dve rách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou,dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. V daných okolnostiach žiadame seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Zbierka: dnes je zbierka na seminár. Vo farskom kostole je na to určená pokladnička, kde môžete prispieť.

Adorácia: bude v piatok po sv. omši, od 20.00 do 21.00 hod. moderovaná.