5. nedeľa v Cezročnom období 4. 2. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

17.30

S

+ Emil Benčo (1. výr.) (F)

+ Ladislav a Mária Šimček a st. rodičia (H)

18.15

V

Poďak. za dar života pre Natašu (19 r.) (K)

Utorok

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

6.45

S

Za BP pre rod. Gejdoš a Kelčík (F)

Za duše v očistci (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z a BP Libuše (K)

Za Z, BP a DDS pre rod. Andráši (H)

18.15

V

Za BP pri pôrode (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ rodičia Otília a Ján Gonda a krstní rodičia (F)

17.30

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Frič, Jacko a Ondrejka (K)

+ rodičia Ladislav a Alžbeta a syn Ladislav (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Štefan a Emília Kaman a Pavol Kelčík (F)

Za BP pre rod. Plávka a deti (H)

18.15

V

Za šťastlivý pôrod Anny Márie a Michaely (K)

Sobota

Sv. Školastiky, panny, spomienka

6.45

S

Za Z, BP v starobe pre krstnú mamu Annu (K)

+ Jozef a Zlatica Priesol (H)

16.00

S

Gabor – Gaborová (obrad) (F)

17.30

S

Za BP Ľudovíta (90 r.) (F)

Nedeľa

6. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

+ Félix a Mária a brat Jozef Veselovský (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Turnaj: v sobotu sa v Ružomberku uskutoční už 8. ročník Charitatívneho hokejového turnaja kňazov. Turnaj je vysielaný televíziou LUX.

Pomazanie chorých: budeme udeľovať v nedeľu pri sv. omši o 6.45 hod. na 32. svetvý deň chorých všetkým ťažko chorým a starším nad 65 r.

Modlitbová reťaz: opäť cez Pôstne obdobie bude prebiehať modlitbová reťaz za manželstvá a rodiny. Záujemcovia sa môžu zapsať do tabuľky v oboch kostoloch.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €, z deviatnika Vyšný Sliač 70 €. Pán Boh zaplať.

GSA: Gymnázium sv. Andreja oznamuje piatakom a deviatakom základných škôl, že prihlášky do osemročného a štvorročného gymnázia si môžu podať do 20. marca 2024 cez EDUPAGE, alebo na svojej základnej škole. Pre tých, čo nie sú rozhodnutí, stále ponúkajú individuálnu alebo skupinovú prehliadku priestorov školy. V budúcom školskom roku otvárajú jednu triedu osemročného gymnázia s počtom žiakov 24 a dve triedy štvorročného gymnázia s počtom žiakov 54. Podrobné informácie nájdete na webstránke Gymnázia sv. Andreja: https://gsa.edupage.org/a/prijimacie-skusky.