1. pôstna nedeľa 18. 2. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 19 r., za Z a DDS pri skúškach Samuela (F)

+ Antónia Gôthová (H)

18.15

V

Poďak. za 41 r. pre Mária a DDS pre rod. (K)

Utorok

 

6.45

S

+ Lambert Ševčík, rodičia a súrodenci (F)

+ Štefan a Mária Sliacky (H)

Streda

 

17.30

S

+ Štefan Moravčík (K)

+ Aladár a Emília Ria (H)

18.15

V

Za Z a BP pre Jakuba, Líviu a rodičov (F)

Štvrtok

Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

6.45

S

+ Štefan Kelčík a BP pre Jolanu (F)

17.30

S

Za Z, BP, DDS a uzdravenie vzťahu v manž. pre zaťa (K)

+ Cyprián Frič a BP pre rod. (H)

Piatok

 

17.30

S

+ rodičia Anton a Anna Mojš (F)

Za DDS pre Libušu a Emíliu (H)

18.15

V

+ Henrieta (20. výr.) (K)

Sobota

 

6.45

S

+ Emil Benčo a BP Heleny (K)

+ Ján a Helena Mrva a manžel Cyprián (H)

17.30

S

+ Štefan a Mária Littva (F)

Nedeľa

2. pôstna nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP a DDS pre rod. Antol (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Jarné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Odpustky: úplné odpustky sa (za zvyčajných podmienok) udeľujú veriacemu, ktorý vo štvrtok navštívi katedrálny kostol a nábožne sa pomodlí Modlitbu Pána Otče náš a Vyznanie viery Verím v Boha.

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Pôstna krabička: na stolíku sú pôstne krabičky, kde si môžete počas pôstu ukladať peniaze a tak podporiť projekty v Afrike.

Upozornenie: nechávajte pri parkovaní voľné miesto pre výjazd z fary, myslite trochu aj na ostatných, pretože potrebujeme ísť aj do iných kostolov na sv. omše. Keď pristupujeme k sviatostiam (ako bolo i napr. pomazanie chorých), treba byť vyspovedaný, lebo ináč je to svätokrádežné prijímanie.