Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 31. 3. 2024

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 31. 3. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

6.45

S

Za Z a DDS pre rod. Vician a Benčo (F)

8.30

S

+ Albín a Paulína, Stanislav Cevár (H)

9.15

V

Poďak. za 60 r. Rudolfa a Márie a BP (K)

Utorok

 

6.45

S

+ Augustín a Mária Mrva (F)

+ rod. Mrva, rodičia, synovia, nevesta, vnuk (H)

Streda

 

17.30

S

+ Albín a Anna Gejdoš (K)

+ st. rodičia Ladislav a Helena Ondrejka (H)

18.15

V

Poďak. za 75 r. Marty a BP pre rod. (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ manžel Štefan a rodičia (F)

17.30

S

+ Margita Antolová (1. výr.) (K)

+ Vladimír Bartánus (H)

Piatok

 

6.45

S

+ z rod. Frič a Alman (F)

17.30

S

+ rodičia Ladislav a Mária Bartánus (H)

18.15

V

Za duše v očistci a + kňazov (K)

Sobota

 

6.45

S

+ Štefan Likavčan a Z a BP pre Zdenku (K)

Za duše v očistci (H)

17.30

S

+ Andrejka Sliacka (F)

Nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP a ochranu pre matku v požehnanom stave a dieťatka (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Namiesto modlitby Anjel Pána sa počas celého Veľkonočného obdobia recituje alebo spieva mariánska antifóna Raduj sa, nebies Kráľovná.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Výročie: v sobotu je výročný deň smrti sv. Metoda (885).

Odpustky: každý, kto si na budúcu nedeľu pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a recituje vyznanie viery Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

BM: farnosť Smižany pozýva do diecéznej svätyne osláviť sviatok Božieho milosrdenstva. Program je na plagáte.

Zbierka: na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom činila 2086,25 €.

Palmová nedeľa 24. 3. 2024

Palmová nedeľa 24. 3. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

6.45

S

+ Félix a Emília Likavčan (K)

18.15

V

+ rodičia a st. rodičia Kelčík (H)

Utorok

 

6.45

S

Poďak. za 50 r. Marty a BP a DDS pre rod. (F)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

+ manžel Milan a synovia (K)

+ Ondrej, Helena, Jolana a Anton (H)

18.15

V

+ rodičia Ondrej a Mária Lupták (F)

Štvrtok

Zelený štvrtok

17.30

S

+ Anton Jacko (1. výr.) (F)

Poďak. a BP pre rod. Kelčík (H)

18.15

V

Poďak. za Z a BP rod. Glemba a Brečka (K)

Piatok

Veľký piatok – Prísny pôst

15.00

S

(F)

15.00

V

(K)

Sobota

Veľkonočná vigília

18.30

S

(F)

Za BP, DDS rod. Jelšovka, Basta a Hládek (H)

18.30

V

(K)

Nedeľa

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

6.45

S

(K)

8.30

S

+ rodičia Peter a Albína Zubíček (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Celodenná adorácia: dnes bude vyložená Sviatosť Oltárna po sv. omši o 10.30 hod. do 14.00 hod.

Krížová cesta: bude vo farskom kostole dnes o 14.00 hod., v piatok o 10.00 hod. pred kostolom, vo Vyšnom v piatok o 10.00 hod. na Skálí.

Sv. spoveď: pred Veľkou nocou bude dnes od 16.30 do 18.30 hod.

Úplné odpustky: možno získať za obvyklých podmienok – sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba v akomkoľvek hriechu, aj v ľahkom: 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti vo Štvrtok Pánovej večere spevom Ctime túto sviatosť slávnu; 2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení v Piatok utrpenia Pána; 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Zmena času: na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu mení čas. O 02.00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.00 hod. letného času.

5. pôstna nedeľa 17. 3. 2024

5. pôstna nedeľa 17. 3. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 60 r. dcéry a BP pre rod. Baďo a Vyšný (H)

18.15

V

+ Jolana Sliacka (1. výr.) (K)

Utorok

Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

6.45

S

+ Adolf Vajda (1. výr.) (F)

+ rod. Cevár, manžel, rodičia, bratia a BP pre rod. Frič (H)

Streda

 

17.30

S

Za uzdravenie rodových koreňov a pokoj (K)

+ Albín a Ilona Kelčík (H)

18.15

V

Za Z a BP pri operácii vnučky (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za šťastnú operáciu manželky (F)

17.30

S

Za šťastlivý pôrod pre Lýdiu (K)

+ Ľubo a Anna Veverica (H)

Piatok

 

17.30

S

Za DDS pre všetky deti a učiteľov školy (F)

+ rodičia Jacko a Kelčík (H)

18.15

V

+ Branko, Zdenka a František Pál (K)

Sobota

 

6.45

S

Za šťastlivý pôrod (F)

17.30

S

+ manžel a BP pre rod. (H)

Nedeľa

Palmová (Kvetná) nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a BP pre dcéry a ich rod. (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Pohreb: v pondelok je o 15.00 hod. pohreb Anny Fričovej.

Celodenná adorácia: v nedeľu bude vyložená Sviatosť Oltárna po sv. omši o 10.30 hod. do 14.00 hod.

Sv. spoveď: pred Veľkou nocou bude budúcu nedeľu od 16.30 do 18.30 hod.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €, z krstu 50 €. Pán Boh zaplať.

Stretnutie: Spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský a predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS Mons. Peter Rusnák pozývajú všetkých vedúcich hnutí, združení a spoločenstiev Spišskej diecézy na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v Poprade v sobotu 20. apríla 2024 so začiatkom o 9.30 hod. Cieľom stretnutia je spoznanie týchto spoločenstiev a hľadanie vzájomnej spolupráce pri spoločnom kráčaní a budovaní Božieho kráľovstva v rámci Spišskej diecézy a Slovenska. Vedúci spoločenstiev nech sa prihlásia najneskôr do 8. apríla 2024 prostredníctvom nasledovného prihlasovacieho formulára, ktorý nájdu aj na webe Spišskej diecézy www.kapitula.sk: https://forms.gle/psr6p1RzKWtY5H8q9. Program stretnutia: 09:30 – svätá omša v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, 11:00 – stretnutie v aule Farského pastoračného centra v Poprade (Nábrežie Jána Pavla II. 438/15), – úvodný príhovor otcov biskupov, – diskusia k podnetom z dotazníka, – priestor na otázky, návrhy a podnety, – občerstvenie, 13:30 – predpokladaný záver.

4. pôstna nedeľa 10. 3. 2024

4. pôstna nedeľa 10. 3. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ rodičia Jozef a Eva Vierik, brat Jozef Vierik ml. (H)

18.15

V

+ rodičia Cyril a Jolana, brat Blažej a sestra Slávka (K)

Utorok

 

6.45

S

Poďak. za 50 r. syna (K)

+ bratia Milan a Václav (H)

Streda

 

6.45

S

+ Ondrej a Margita Gejdoš (30. výr.) (K)

17.30

S

+ Alexander Bartánus (H)

18.15

V

Za BP pre Rasťa (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Poďak. za 80 r. Márie a 30 r. Márie (F)

17.30

S

Za Z pre Máriu a + manžel (H)

Piatok

 

17.30

S

Za Z a BP pre rod. Ondrejka, Frič, Urban (H)

18.15

V

+ rodičia Ladislav a Emília Jacko (5. výr.) (F)

Sobota

 

6.45

S

+ Ondrej a Emília Frič, syn Albín, vnuk Albín (H)

17.30

S

+ Bernard Bielený (10. výr.) (F)

Nedeľa

5. pôstna nedeľa

6.45

S

(F)

8.30

S

+ Ján Jacko a rodičia Ján a Mária (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(F)

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod. (dnes po krížovej aj Premienka), vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Pohreb: v pondelok je o 15.00 hod. pohreb Judity Kajúchovej.

Výročie: v stredu je výročný deň zriadenia Spišskej diecézy pápežom Piom VI. (1776) a je aj výročný deň zvolenia pápeža Františka (2013).

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

PMD: ak chcete pomôcť misionárom, vzácnym darom sú omšové milodary, ktoré sú prostredníctvom Pápežských misijných diel rozposielané zo Slovenska do 42 krajín. Úmysly si môžete zapísať cez internet na stránke www.misijnediela.sk alebo si môžete zobrať šeky v kostole. Možnosťou sú aj gregoriánske sv. omše za zosnulých.

3. pôstna nedeľa 3. 3. 2024

3. pôstna nedeľa 3. 3. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

17.30

S

+ rodičia Ladislav a Emília Antol (F)

Za Z, BP pre rodičov a BP pre rod. a deti (H)

18.15

V

Poďak. za 42 r. Michala a BP pre celú rod. (K)

Utorok

6.45

S

+ Anna, Vladimír a Jozef Dobrík (F)

Za Z, BP pre Jolanu (H)

Streda

17.30

S

+ Jozef a Božena Blaško (K)

+ rodičia Jozef a Alžbeta Kelčík, švagor Milan Ondrejka (H)

18.15

V

Za BP pri pôrode (F)

Štvrtok

6.45

S

+ Ján a Emília Kelčík a + z rod. (F)

17.30

S

+ rodičia, súrodenci a Blaženka (K)

+ rodičia Jozef a Jolana a st. rodičia (H)

Piatok

17.30

S

Za šťastlivý pôrod manželky Janky (F)

+ rodičia z oboch strán a syn (H)

18.15

V

Za Z mamičky v požehnanom stave (K)

Sobota

6.45

S

+ kňaz Albín Ivák (30. výr.) (F)

+ rodičia Anton a Jolana Ondrejka (H)

17.30

S

+ rodičia Dominik a Helena a st. rodičia (K)

Nedeľa

4. pôstna nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z, BP, DDS pri hľadaní práce pre vnúčatá (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

DSM: Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na InstaGrame – mladispisskejdiecezy a kpmspis. Váš biskup František.

AKW: Akadémia Karola Wojtylu ponúka možnosť zápisu manželov do 9. ročníka kurzu Diplom v rodinnej pastorácii. Jeho cieľom je v atmosfére priateľstva a prijatia budovať solídne základy rodinnej kultúry vo vnútri samotných rodín, ako aj farností a tým aj celej Cirkvi. Študijný plán je rozdelený do jedného týždňového stretnutia v júli a troch víkendových stretnutí počas troch školských rokov. Obsah programu je inšpirovaný učením sv. Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté aj do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychopedagogického a pastoračného modulu. Počas stretnutí sa o deti stará tím animátorov. Viac informácií o programe a aktuálnu prihlášku nájdete na www.adkw.sk.