30. nedeľa v Cezročnom období 24. 10. 2021

30. nedeľa v Cezročnom období 24. 10. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours, sviatok

17.30

S

+ Ján a Mária Sleziak a súrodenci (O)

Poďak. za 17 r. a DDS pre Radovana (H)

18.15

V

+ Helena a Oľga (Ch)

Utorok

Výročie posviacky farského kostola, slávnosť

6.45

S

Za kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti (O)

Za duše v očistci (H)

Streda

 

17.30

S

+ Cyril a Blažej (O)

+ Milan, Helena a Dušan (H)

18.15

V

+ Milan a Milan Domiter (Ch)

Štvrtok

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, slávnosť

6.45

S

+ Juraj Huba a rodičia (Ch)

17.30

S

+ Margita Dobríková (O)

+ Anton Cevár (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Emília Cabanová (1. výr.) (O)

Za BP pre vnúčatá a pravnúčatá (H)

18.15

V

+ Ľudovít a Alžbeta Jacko (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Peter a Albína Zubíček (Ch)

Za Z, BP a DDS rod. Antol, Vajda, Blaško (H)

17.30

S

Poďak. za 30 r. Mareka a BP rod. (O)

Nedeľa

31. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

Za farníkov (Ch)

8.30

S

Poďak. za šťastlivý pôrod (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(O)

10.30

S

Slávnostná odpustová sv. omša

Covid-19: sme v bordovom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí do 12 rokov. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

Výročie: vo štvrtok je 1. výročie smrti spišského biskupa Štefana Sečku.

Sv. spoveď: bude v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. v oboch kostoloch.

Zmena času: na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

PMDD: na stolíku vo farskom kostole sú na predaj čokoládky za 0,50 € ako podpora projektov pre deti v rámci Pápežského misijného diela detí.

Synoda: Drahí bratia a sestry, minulú nedeľu sme začali zhruba štvormesačnú diecéznu fázu Synody o synodalite, ktorú vyhlásil Svätý Otec František. Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý aktuálne pripravuje možnosti pre aktívne zapojenie každého človeka, ktorý bude chcieť v rámci diecéznej fázy vyjadriť svoj názor k tejto téme. Všetkých povzbudzujeme modliť sa za toto dielo a už teraz sledovať web stránku www.synoda.sk, ktorá sa venuje otázkam synody a rovnako sociálne siete našej diecézy. V prvú novembrovú nedeľu dňa 7.11.2021 bude v celej Spišskej diecéze zverejnená možnosť ako sa zapojiť do synody a to konkrétnym vyjadrením svojho názoru ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi s cieľom ohlasovať Evanjelium. Tešíme sa na spoluprácu.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Leonard Ondrejka, syn + Petra a Márie r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Iveta Korábeková, dcéra Jána a Zuzany r. Krúpovej, býv. vo Východnej. Ohlasujú sa po 2. raz.

Branislav Fabian a Lýdia Moravčíková, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

29. nedeľa v Cezročnom období 17. 10. 2021

29. nedeľa v Cezročnom období 17. 10. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

17.30

S

Poďak. za 47 r. a milosti pre Zuzanu (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. manž. Mahút a 40 r. Ľubice (O)

Utorok

 

6.45

S

+ Miroslav Priesol (1. výr.) (Ch)

+ Marcel a Emília (H)

Streda

 

17.30

S

+ Milan Gejdoš (Ch)

Za BP v starobe (H)

18.15

V

Za BP a DDS pre manželov (55. výr.) (O)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Anton a Anna Mojš (Ch)

17.30

S

Poďak. za 70 r. Márie a BP rod. (O)

Poďak. za Miroslava a rod. Gejdoš (H)

Piatok

 

17.30

S

Za BP a + z rod. Littva (Ch)

+ Štefan a Helena (H)

18.15

V

+ Štefan (5. výr.) (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Poďak. za 20 r. vnuka a BP rod. (O)

+ Ján a Mária Benčo (H)

17.30

S

+ Ján a Albína Ovad a Albín Ivák (Ch)

Nedeľa

30. nedeľa v Cezročnom období

Misijná nedeľa

6.45

S

(O)

8.30

S

+ Ján a Mária Jacko (H)

8.00

V

(Ch)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(O)

Covid-19: sme v bordovom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí do 12 rokov. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

Pohreb: v pondelok je pohreb Boženy Blaškovej o 14.00 hod.

DŠV: ďalšia prednáška Diecéznej školy viery bude v Ružomberku po sv. omši o 16.00 hod.

Zbierka: Budúcu nedeľu je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Pri svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Leonard Ondrejka, syn + Petra a Márie r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Iveta Korábková, dcéra Jána a Zuzany r. Krúpovej, býv. vo Východnej. Ohlasujú sa po 1. raz.

28. nedeľa v Cezročnom období 10. 10. 2021

28. nedeľa v Cezročnom období 10. 10. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Jozef Ondrejka (1. výr.) (O)

+ rodičia a súrodenci (H)

18.15

V

Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine (Ch)

Utorok

 

6.45

S

Za Z a BP v chorobe pre manžela (O)

+ Cyprián Frič a BP rodiny (H)

Streda

 

17.30

S

Za BP v starobe a šťastnú hodinu smrti pre Ľudmilu (O)

+ rodičia Beniač, Rastislav a Florián (H)

18.15

V

+ Peter Benčo (Ch)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Štefan Jacko (kostolník) (Ch)

17.30

S

Za šťastnú hodinu smrti Jolany (O)

+ Milan Mojš (H)

Piatok

Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Anton a za BP Jolany (O)

+ Stanislav (H)

18.15

V

+ Anton a Helena Sliacky (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za BP a poďak. za 80 r. manžela (Ch)

Poďak. za 21 r. a milosti pre vnučku (H)

17.30

S

Za Z a BP Marty a Blaženy (O)

Nedeľa

29. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za dar viery a DS pre deti a vnúčatá (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

Za rodiny (O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: sme v bordovom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí do 12 rokov. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

KPM: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých 16.10.2021 na diecézny výstup do Západných tatier na vrch Baranec. Viac info na www.komisia.sk.

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých “urobiť jeseň ešte krajšou.” Inšpirovaní encyklikou pp. Františka – Laudato Si sa chce konkrétne pripojiť k starostlivosti o náš spoločný domov. Kampaň pod názvom RE246 renew (“riňiu”) má za cieľ spoločnými silami vyzbierať z prírody 246 vriec odpadu. Viac info na nástenke, alebo www.komisia.sk.

Zbierka: zbierka na Kubu činila 2398,70 €. Pán Boh zaplať.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Kráľovcov 100 €, z prvej výplaty 50 €. Pán Boh zaplať.

27. nedeľa v Cezročnom období 3. 10. 2021

27. nedeľa v Cezročnom období 3. 10. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Františka Assiského, spomienka

17.30

S

+ Jozef a Irena Oravec a Florián Glemba (Ch)

+ Daniel Kelčík s rod. (H)

18.15

V

Za BP a šťastný pôrod (O)

Utorok

 

6.45

S

+ manžel (Ch)

Za BP pre vnúčatá (H)

Streda

 

17.30

S

+ Marta Kútniková (1. výr.) (Ch)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

18.15

V

Za Z, BP a šťastnú hodinu smrti Ladislava (O)

Štvrtok

Ružencovej Panny Márie, spomienka

6.45

S

+ Ondrej a Emília Frič (Ch)

17.30

S

+ Milan Salaj a BP manželky (O)

Za milosti, DDS a poďak. za 20 r. Klárky (H)

Piatok

 

17.30

S

Za BP a DDS pri skúškach pre vnúčatá (Ch)

+ Mária a Lýdia (H)

18.15

V

+ František a Anna Šimček (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Caban a Benčo (O)

+ rodičia Kelčík a Jaroslav (H)

17.30

S

+ Ján Hadač (Ch)

Nedeľa

28. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(O)

8.30

S

Za BP rodičov Gejdoš (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: sme v červenom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí do 12 rokov. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

Adorácia: piatok bude po sv. omši adorácia, od 20.00 do 21.00 hod. moderovaná.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Ondrejkovcov 100 €, z prvého dôchodku manželia po 50 € a bohuznámy 200 €. Pán Boh zaplať.

26. nedeľa v Cezročnom období 26. 9. 2021

26. nedeľa v Cezročnom období 26. 9. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

17.30

S

+ Andrejko Benčo (O)

+ Bernát a Helena Ondrejka (H)

18.15

V

Za dobrodincov výstavby chrámu (Ch)

Utorok

 

6.45

S

+ Lambert a Emília Frič a syn (O)

+ manžel a rod. Cevár (H)

Streda

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

17.30

S

+ Gabriel a Alžbeta (O)

+ Daniel Kelčík s rod. (H)

18.15

V

Za BP pri 20. výr. sobáša (Ch)

Štvrtok

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Ondrej a Emília Frič (Ch)

17.30

S

+ Ján Hadač (O)

Za BP rod. Sliacky (H)

Piatok

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

6.45

S

Za BP a DDS pre príbuzných birmovancov (O)

17.30

S

+ Ján Gejdoš (H)

18.15

V

Za BP vnúčat a starkej (Ch)

Sobota

Sv. anjelov strážcov, spomienka

6.45

S

+ Jozef Ondrejka (Ch)

+ Cyprián Frič a rodičia (H)

15.30

V

Ondrejka – Jacková (O)

Nedeľa

27. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za Z pre Magdušku a Danku a ich rodiny (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: sme od pondelka v červenom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

Výročie: v utorok je výročný deň smrti Božieho služobníka pápeža Jána Pavla I. (1978).

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, vo štvrtok a piatok od 16.00 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Úplné odpustky: môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Detské sv. omše: pozývame všetky deti na sv. omše vo štvrtok o 17.30 a v nedeľu o 10.30 hod.

1. sv. prijímanie: ak plánujete dať na 1. sv. prijímanie deti, ktoré chodia do školy mimo Sliačov, prihláste ich na fare.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Gallikovcov a Tkáčikovcov po 100 €, z krstu Jozefa Jacka 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Martin Kráľ, syn Pavla a Aleny r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lucia Konfalová, dcéra Dušana a Emílie r. Palgutovej, býv. v Podolínci.

Marek Ondrejka, syn Marcela a Anny r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Natália Jacková, dcéra Milana a Danky r. Luptákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.