9. nedeľa v Cezročnom období 4. 6. 2023

9. nedeľa v Cezročnom období 4. 6. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

17.30

S

+ Slavomír Caban (K)

+ Ján, Alexander a Anna Sliacky (H)

18.15

V

Poďak. za 20 r. syna Denisa, za Z, BP a DDS (F)

Utorok

 

6.45

S

+ František (80 r.) (F)

+ rod. Blaško, Gallo, Priesol a Krajčo (H)

Streda

 

17.30

S

+ Slavomír Maďar (80 r.) a rodičia (K)

Za Z a DDS pre dobrodincov Jána, Daniela, Mateja (H)

18.15

V

+ st. rodičia Antol, Lupták, Láclavík a Jacko (F)

Štvrtok

Najsv. Kristovho Tela a Krvi, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

+ Jolana (H)

17.30

S

Za farníkov (F)

18.15

V

(K)

Piatok

 

17.30

S

+ Viera Repová a rodičia (K)

+ Helena Antolová (5. výr.) (H)

18.15

V

Za BP a DDS z rod. Sleziak (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Ján, manželka Mária, Ľudmila a dcéra Anna (F)

Za Z, BP a DDS pre rod. Antol, Vajda, Maslo (H)

17.30

S

Poďak. za 90 r. Albína (K)

Nedeľa

10. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

+ rehoľná sestra Emília, Fidélia Jacko (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Odpustky: na slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pri nábožnej účasti na procesii pri večerných sv. omšiach.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Ľubomír Kováčik, syn Ľubomíra a Aleny rod. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Patrícia Jurkovcová, dcéra Jozefa Jurkovca a Agnesy Dúbravcovej rod. Mišíkovej, býv. v Ivachnovej.

Miloslav Jarotta, syn Miloslava a Ľubice rod. Tišťanovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lýdia Dvorská, dcéra Stanislava a Beáty r. Plávkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

Zoslanie Ducha Svätého 28. 5. 2023

Zoslanie Ducha Svätého 28. 5. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

17.30

S

Za Z a BP pre Editu (F)

Poďak. za 70 r. a BP pre Jozefa (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. manž., šťastlivý pôrod a DDS (K)

Utorok

 

6.45

S

+ Ladislav, rodičia Ondrej a Anna (F)

+ manžel a BP Márie (H)

Streda

 

17.30

S

+ Vladimír Jarotta (10. výr.) (K)

+ krstní rodičia Jozef a Emília Ivák (H)

18.15

V

+ z rod. Ondrejka, Pažičan a Jacko (F)

Štvrtok

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

6.45

S

Za DDS pre vnuka Antona a vnučku Kristínku (F)

17.30

S

Za Z a BP pre Moniku a poďak. za 50 r. (K)

+ manžel Peter a rodičia (H)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

Za Z a pokoj v rod. Antol a Ivák (F)

17.30

S

+ Jolana (H)

18.15

V

+ z rod. Sleziak (K)

Sobota

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

6.45

S

+ rod. Antol, Sršeň a Grenčík (H)

17.30

S

Za Z, BP a trpezlivosť pre Petra a Pavla (K)

Nedeľa

9. nedeľa v Cezročnom období

Najsvätejšej Trojice, slávnosť

6.45

S

(H)

8.30

S

+ Ladislav a Anna Antol (H)

9.15

V

(F)

10.30

S

(K)

Končí sa Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

1. sv. prijímanie: nácvik bude v stredu po sv. omši o 18.15 hod. vo Vyšnom.

Birmovanci: nácvik bude vo štvrtok o 18.15 hod. vo Vyšnom.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami. Využite tento čas aj rodičia a príbuzní prvoprijímajúcich detí a birmovancov.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu pred rannou sv. omšou na záver poklony.

Milodar: na kostol venovali bohuznámi po 50 €. Pán Boh zaplať.

Zbierka: na katolícke masmédiá bola 1960 €. Pán Boh zaplať.

Sviatosti: birmovanie bude v sobotu o 10.00 hod. a 1. sv. prijímanie v nedeľu o 10.30 hod. vo Vyšnom.

7. veľkonočná nedeľa 21. 5. 2023

7. veľkonočná nedeľa 21. 5. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Ondrej a Katarína (K)

+ Slavomír Junka a rodičia (H)

18.15

V

Poďak. za 10 r. Mateja a Za Z a BP (F)

Utorok

 

6.45

S

Za Z, BP a DDS pri skúškach pre vnúčatá (K)

+ Štefan a Helena Ivák (H)

Streda

 

17.30

S

+ Anton Cevár (2. výr.) (K)

+ Emília, Ján, Albín a Ladislav Littva (H)

18.15

V

+ rodičia Jozef a Anna Vician (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za Z a BP Marca Tisoňa (F)

17.30

S

+ Ondrej Švidroň (1. výr.) (K)

Poďak. za 60 r. a BP pre dcéru Máriu (H)

Piatok

Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

17.30

S

Za šťastnú hodinu smrti Adely (K)

+ Ladislav a Helena Ondrejka a synovia (H)

18.15

V

Za upevnenie vzťahov v rodine (F)

Sobota

 

6.45

S

+ Ivanka Tomesová (7. výr.) (H)

17.30

S

+ manžel (20 r.) a za BP rod. (F)

Nedeľa

Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a BP rod. Jacko (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

1. sv. prijímanie: nácvik bude v stredu po sv. omši o 18.15 hod. vo Vyšnom.

Birmovanci: pozývame birmovancov na sv. omšu v piatok do Vyšného.

Úplné odpustky: veriaci, ktorý sa zúčastní v nedeľu na speve hymnu Príď Duchu Svätý, Tvorivý, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €. Pán Boh zaplať.

Hahn: V dňoch 15. – 19. júna 2023 bude na Slovensku známy svetovo uznávaný biblista Scott Hahn so svojou manželkou Kimberley. Časť programu bude mať v Bratislave a časť v Košiciach. 18. júna 2023 popoludní sú pripravené v Košiciach 2 stretnutia otvorené pre verejnosť. Jedno s témou “Biblia v rodine” a druhé “Ako čítať Bibliu?”. Na obe podujatia sú pozvaní všetci, ktorí majú záujem rozvíjať svoj vzťah s Božím slovom uprostred každodenného života. Viac informácií a aj možnosť kúpiť si dopredu vstupenku je na stránke www.scotthahn.sk.

SDM: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých vo veku od 15 do 30 rokov na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v termíne od 26.7.do 6.8.2023 v Portugalsku.
Program SDM pozostáva z tzv. Dní v diecéze v Porte a z hlavného programu SDM v Lisabone. Pridajte sa k 150-člennej partii mladých ľudí, ktorí spoločne vyrazia z Oravy, Liptova a Spiša.
Je zabezpečená autobusová preprava so zastávkami na miestach ako Lurdy, Turín, či Francúzske pobrežie.
Cena púte je 760 € + vreckové (360 € registračný poplatok, 400 € preprava s tranzitným ubytovaním). Registrácia je možná do 31.5.2023. Viac informácií nájdete na 
www.komisia.sk.

6. veľkonočná nedeľa 14. 5. 2023

6. veľkonočná nedeľa 14. 5. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 60 r. a DDS pre rod. (F)

+ rodičia Ondrejka a sestra Božka (H)

18.15

V

Poďak. za 50 r. Aleny, za Z a BP (K)

Utorok

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

17.30

N

+ Blažena Fričová (1. výr.) (K)

+ Anna Katarína a Ján Littva (H)

Streda

 

17.30

S

+ Mária Sleziaková r. Priesolová (1. výr.) (K)

+ manžel Albín, rodičia Pavol a Mária Caban (H)

18.15

V

+ Jozef Buďvesel (20. výr.) (F)

Štvrtok

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

Za farníkov (F)

17.30

S

Za BP a DDS pre rod. Gejdoš (H)

18.15

V

(K)

Piatok

 

17.30

S

+ Vladimír a Janka (K)

+ Jaroslav Junka a rodičia (H)

18.15

V

+ st. rodičia Huba a syn Juraj (F)

Sobota

 

6.45

S

Za BP rod. Vician, za deti a DDS pre vnúčatá (K)

+ Ladislav a Mária Šimček a rod. Ballon (H)

17.30

S

+ Vladimír Cevár (F)

Nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

+ rodičia Maršál a sestra s manželom (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Prosebné dni: nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.

Birmovanci: pozývame birmovancov na sv. omšu v piatok do Vyšného.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

1. sv. prijímanie: nácvik bude v nedeľu po sv. omši o 9.15 hod. vo Vyšnom.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 50 €. Pán Boh zaplať.

DAŠ: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze otvára nový ročník Diecéznej animátorskej školy (DAŠ), ktorá je zameraná na vzdelávanie a formovanie ľudí, ktorým záleží na práci s mládežou. Je určená pre ľudí starších ako 17 rokov. Animátorská škola prebieha vo Važci a trvá 2 roky – tvorí ju 16 víkendov a jedna letná 10-dňová akcia. Mottom školy je „Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.“ Animátorská škola je zároveň vzdelávacím programom akreditovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Radou KBS, preto každý absolvent dostane certifikát, ktorý ho oprávňuje na prácu s mládežou. Prihlášku ako aj podrobnejšie informácie nájdete na www.komisia.sk alebo na plagáte.

5. veľkonočná nedeľa 7. 5. 2023

5. veľkonočná nedeľa 7. 5. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ rodičia Juraj a Ľudmila Gejdoš a Štefan a Anna Hlavatý (H)

18.15

V

Za Z, BP a DDS pre vnúčatá (F)

Utorok

 

6.45

S

Za živých a mŕtvych z rod. Priesol a Ondrík (K)

+ Margita Junková a rodičia (H)

Streda

 

17.30

S

Za BP pri operácii mamy (K)

Za DDS pre rod. (H)

18.15

V

Za BP a DDS pre rod. (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Poďak. za Z a BP Blaženky (88 r.) (F)

17.30

S

Poďak. za 70 r. Pavla (K)

+ rodičia Ondrej a Helena Kajúch (H)

Piatok

 

17.30

S

Poďak. za 50 r. Pavla (K)

Poďak. za 60 r. (H)

18.15

V

+ Štefan Frič a st. rodičia Frič a Purdiak (F)

Sobota

Prebl. Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Ladislav a Emília Caban (F)

Na úmysel ordinára

17.30

S

Poďak. za 35 r. (K)

Nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(F)

8.30

S

Za Z a BP pre rodičov Gejdoš (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Deti: eRko pozýva rodiny na Misijnú púť detí 13. mája do Levoče, podrobný program je na webe erka a plagáte. V tento deň Rodinné spoločenstvo Fatima pozýva všetky deti aj myslieť na trpiacich vojnou na Ukrajine a obetovať za nich modlitbu sv. ruženca, tak ako sa modlili fatimské deti za mier.

Talentáč: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok pozýva deti vo veku 6-12 rokov na 5 dňový animačný program TALENTÁČ. O deti bude postarané počas pracovných dní od 3. júla do 4. augusta vždy od 7.00 do 16.00 h. Turnusy prebehnú v Liptovských Sliačoch, Likavke, Liptovskej Teplej a v Liskovej. Aj toto leto hľadáme talenty, preto sa pridaj k nám a zaži každý deň program plný zábavy, hier a zážitkov. Pre deti bude zabezpečená strava, výlety a vyškolení animátori. Cena za 5 dní je 149€, pri prihlásení do 10.mája je to len 129€. Opäť je možné využiť rekreačné poukazy. Prihlášku a všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.talentac.sk.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 50 €. Pán Boh zaplať.

Zbierka: zbierka na seminár činila 2021,00 €. Pán Boh zaplať.