4. nedeľa v Cezročnom období 29. 1. 2023

4. nedeľa v Cezročnom období 29. 1. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Romaňák (K)

Za BP pre spolužiakov ročníka 1970/1971 (H)

18.15

V

Poďak. za 60 r. manželky a BP celej rod. (F)

Utorok

Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

6.45

S

+ Mária Gejdošová (F)

Za obrátenie a dar viery (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z a BP pre rod. Štefana (K)

Poďak. za 45 r. manž. Libora a Anny a BP pre rod. (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. dcéry a DDS pre celú rod. (F)

Štvrtok

Obetovanie Pána, sviatok

6.45

S

+ Milan a duše v očistci (F)

17.30

S

+ Etela Bartánusová (K)

Za Z, BP a DDS pre Pavla a Kláru (H)

Piatok

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Potkan (K)

17.30

S

+ Blažej Likavčan a rodičia (H)

18.15

V

+ Blažej Jacko (1. výr.) (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Ondrej a Anna Frič (F)

Poďak. za 13 r. a DDS miništrantom Matejovi a Michalovi (H)

17.30

S

Za Z, BP a trpezlivosť v chorobe pre Alexandra (K)

Nedeľa

5. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

Za Z a BP pre manžela Petra (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Požehnanie sviec: bude na Hromnice pri oboch omšiach.

Požehnanie hrdiel: bude na sv. Blažeja pri všetkých omšiach.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod., vo Vyšnom vo štvrtok.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Sviatosti: birmovka bude 3. 6. a 1. sv. prijímanie 4. 6. 2023.

GSA: Gymnázium sv. Andreja oznamuje piatakom a deviatakom základných škôl, že prihlášky do osemročného a štvorročného gymnázia si môžu podať do 20. marca 2023 na svojej základnej škole. Pre tých, čo nie sú rozhodnutí, stále ponúkame individuálnu alebo skupinovú prehliadku priestorov školy. V budúcom školskom roku otvárame jednu triedu osemročného gymnázia s počtom žiakov 24 a dve triedy štvorročného gymnázia s počtom žiakov 48. Podrobné informácie nájdete na webstránke Gymnázia sv. Andreja:
https://gsa.edupage.org/a/prijimacie-skusky.

List rektora: na Nedeľu Katolíckej univerzity 29. januára 2023

Štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto

nie sú naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky

manažmentu Martiny Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a

spoločenskú zodpovednosť v kategórii najlepšia diplomová práca.

Martina spomína: „Štúdium na KU mi dalo do života veľa. Formovalo ma to pre svet, čo ma

čakal tam „vonku“. Až teraz spätne si uvedomujem, čo všetko som sa naučila. V prvom rade

mi to dalo veľmi veľa vedomostí a teoretických poznatkov, ktoré sa snažím každodenne

prepájať s mojou prácou. No podstatné je, že som sa naučila byť trpezlivá, odvážna,

pokorná, empatická a dobrosrdečná. Naučila som sa vychádzať zo svojej komfortnej zóny,

neustále hľadať zmeny, a tak sa malými krokmi posúvať vpred. Pamätám sa, ako

pedagógovia neustále kládli dôraz na úctu, pokoru, rešpekt a rodinnú atmosféru. Myslím si,

že práve toto sú prednosti alma mater, ktorými sa Katolícka univerzita líši od ostatných.“

Počuť takéto slová od našej absolventky je našou najlepšou vizitkou. Katolícka univerzita v

Ružomberku ponúka kvalitné vzdelanie a pestrý študentský život v srdci Slovenska. Svojím

poslaním formovať nielen mysle, ale aj srdcia mladých, je unikátna. Prijmite naše pozvanie

pridať sa k nám a vykročiť na cestu ľudského a odborného dozrievania.

Jaroslav Demko

rektor KU v Ružomberku

3. nedeľa v Cezročnom období 22. 1. 2023

3. nedeľa v Cezročnom období 22. 1. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Albín a Emília Gejdoš (H)

18.15

V

Za Z a BP rod. Jozefa Rybáka (K)

Utorok

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Štefan Ivák a rod. (F)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

17.30

S

Za Z, BP a DDS rod. Romaňák (K)

+ Jozef Frič, Ruman (H)

18.15

V

+ rodičia, syn Milan a st. rodičia (F)

Štvrtok

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

6.45

S

Za pokoj v rodine (F)

17.30

S

Poďak. za 60 r. manž. a BP rod. (K)

+ Vladimír Junka a BP manželky Jolany (H)

Piatok

 

17.30

S

+ manželka Anna a BP v starobe Albína (F)

+ Štefan a Anna Gejdoš (H)

18.15

V

Za uzdravenie Matúša (K)

Sobota

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Jozef, Eva, syn Jozef Vierik (K)

+ rodičia Dvorský a Šida, brat Alexander (H)

17.30

S

Poďak. za 80 r. (F)

Nedeľa

4. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za obrátenie syna a poďak. za 50 r. (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pohreb: Márie Jackovej je v pondelok o 14.00 hod.

Milodar: na kostol venovali z krstu Matea Ondrejku 100,- €. Pán Boh zaplať.

2. nedeľa v Cezročnom období 15. 1. 2023

2. nedeľa v Cezročnom období 15. 1. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Ján Caban (20. výr.) a Z a BP rod. Stránsky (K)

+ z rod. Emila a Márie Ondrejka (H)

18.15

V

+ kňazi a duše v očistci (F)

Utorok

Sv. Antona, opáta, spomienka

6.45

S

Za DDS pre rod. Gejdoš a Prokop (K)

+ manžel Ján Gejdoš (H)

Streda

 

17.30

S

+ Jozef (K)

+ Albín a Emília Gejdoš (H)

18.15

V

Za Z, BP a DDS pre deti, vnúčatá a rod. Jacko (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za BP rod. Gejdoš a Leštinský (F)

17.30

S

+ Helena a Albín Antol, Anna a Silvester Hruboš (K)

+ Jozef a Božena Blaško (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Jozef a Alžbeta Kelčík (K)

Za Z a DDS pre vnúčatá a celú rod. (H)

18.15

V

Za Z, BP a pokoj pre rod. Moulis a Kern (F)

Sobota

Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

6.45

S

rodičia Ján a Emília Jacko (F)

+ rodičia a st. rodičia Mrva (H)

17.30

S

Za BP v starobe (K)

Nedeľa

3. nedeľa v Cezročnom období

Nedeľa Božieho slova

6.45

S

(F)

8.30

S

Za DDS pre rod. Šida (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: je od 18. do 25. januára.

Odpustky: úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb.

Birmovanci: pozývame birmovancov na sv. omšu v piatok do farského kostola.

KCHO: Spoločenstvá Katolíckej charizmatickej obnovy Charis Spišskej diecézy vás pozývajú na stretnutie spoločenstiev a všetkých, ktorí túžia po bližšom vzťahu s Bohom. Stretnutie bude na budúcu sobotu 21. 1. 2023 v Kostole Povýšenia svätého kríža (u Jezuitov) v Ružomberku. Duchovný program začína o 10:00 modlitbou chvál. Bližšie informácie o programe nájdete na plagáte.

Dobrá novina: celková vykoledovaná suma pre Dobrú novinu je 5130 €. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom!

2. nedeľa po Narodení Pána 8. 1. 2023

2. nedeľa po Narodení Pána 8. 1. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Jozef Ovad (5. výr.) (F)

+ Ján Jacko a sestra Lýdia (H)

18.15

V

+ rodičia Štefan, Mária a st. rodičia Sliacky (K)

Utorok

 

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Hanula, Frič a Sekovič (F)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

+ Alžbeta Gejdošová (K)

Za BP a DDS pre Andreja a Dávidka (H)

18.15

V

Poďak. za 80 r. Márie (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Cyril Gejdoš (F)

17.30

S

+ Jozef Ovad, rodičia Ondrej a Margita (K)

Za živú vieru a DDS pre Jolanu (H)

Piatok

 

17.30

S

Za susedov (K)

Za Z, BP a DDS pre Jána a Samuela (H)

18.15

V

Anna, Anton, Karol a Štefánia Zurvalec (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ rodiičia Gejdoš a Sliacky (K)

+ Albín a Emília Gejdoš (H)

17.30

S

+ rodičia Štefan a Mária Littva (F)

Nedeľa

2. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP pri operácii dcéry (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Birmovanci: pozývame birmovancov na sv. omšu v piatok do farského kostola.

Adorácia: bude v piatok po sv. omši do soboty rána.

Milodar: na kostol venovali z deviatnika Nižný Sliač 100 €, z deviatnika Nižný koniec VS 100 €. Pán Boh zaplať.

Panny Márie Bohorodičky 1. 1. 2023

Panny Márie Bohorodičky 1. 1. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Jolana Hanulová (1. výr.) (K)

+ Vendelín a Anna Priesol, deti Marek, Martin a Monika (H)

18.15

V

Za Z mamy a BP pri operácii (F)

Utorok

 

6.45

S

+ Peter Benčo (F)

+ manžel Alexander (10. výr.) (H)

Streda

 

17.30

S

+ František Jarotta a za Z a BP pre manželku (K)

Za Z a BP pre Štefana (H)

18.15

V

Poďak. za 10 r. Alice a BP vnúčat a pravnúčat (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Leopold a rodičia (F)

17.30

S

Za pokoj a BP pre celú rodinu (K)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

Piatok

Zjavenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(K)

8.30

S

Za DDS pre rod. Mojš a Šimček (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Sobota

 

6.45

S

+ František, Ondrej a Irena (F)

+ Sabína Sliacka (H)

17.30

S

+ rodina Mrva – rodičia, synovia a nevesty (K)

Nedeľa

2. nedeľa po Narodení Pána

Krst Pána, sviatok

6.45

S

(F)

8.30

S

Za obrátenie zaťa (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Punč: hasiči z Vyšného pozývajú na novoročný punč po sv. omši pred kostolom.

Dobrá novina: koledníci Dobrej noviny vyzbierali 4560 €. Prispieť môžete ešte do pokladničky.

Milodar: na kostol venovali z deviatnika Kto dá prístrešie 120 €, z deviatnika Dolná Roveň 90 €. Pán Boh zaplať.

Seminár: Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku budú maturovať, nech prostredníctvom vlastného farára oznámia vedeniu kňazského seminára svoj úmysel do konca februára 2023. Prvé stretnutie s kandidátmi do kňazského seminára sa uskutoční v marci. Prihláška na štúdium katolíckej teológie sa posiela na Teologický inštitút v Spišskom Podhradí do 30. apríla 2023. Podmienky prijatia na štúdium katolíckej teológie sú zverejnené na internetovej stránke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí: https://ks.kapitula.sk/sk/uvod. Okrem povinných príloh, ktoré sa vyžadujú v zmysle príslušného zákona, je potrebné aj odporúčanie vlastného farára, krstný list so záznamom o birmovke a sobášny list rodičov. Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí je možné študovať aj študijné programy: sociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. Podrobnejšie informácie aj o iných študijných programoch je možné nájsť na internetovej stránke Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí: https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/pracoviska-fakulty/teologicky-institut-v-spisskom-podhradi/.