6. nedeľa v Cezročnom období 11. 2. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Ján a Albína Frič a st. rodičia (H)

18.15

V

+ Cyprián (20. výr.) a BP manželky Anny (F)

Utorok

 

6.45

S

+ Margita Jacková (K)

+ Branislav Brezňan a rodičia (H)

Streda

Popolcová streda

6.45

17.30

S

Za duše v očistci a + kňazov (H)

 Poďak. za 50 r. dcéry, za Z a BP rod. (K)

18.15

V

Za šťastlivý pôrod Mirky a za BP rod. (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Ján a Anna Antol (20. výr.) (F)

17.30

S

Za Z a BP pre Annu (K)

+ st. rodičia Ján a Helena Ivák (H)

Piatok

 

17.30

S

Za BP, DDS, porozumenie a dobré vzťahy pre pracovný kolektív nevesty (K)

+ Mária Blašková (H)

18.15

V

Za šťastlivý pôrod Lucie (F)

Sobota

Sv. Školastiky, panny, spomienka

6.45

S

+ Lambert Ševčík (F)

+ Dušan a Emília Priesol a brat Dušan (H)

17.30

S

+ starkí H+A Kelčík, krstní P+M Frič (K)

Nedeľa

1. pôstna nedeľa

6.45

S

(F)

8.30

S

+ rodičia Jozef a Emília Ivák (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Výročie: v stredu je výročný deň smrti sv. Cyrila (869).

Popolcová streda a odpustky v Pôstnom období: Na Popolcovú stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť – pričom možno prijať trochu pokrmu ešte 2x v priebehu dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých (od 18. až do začatia 60. roka života).

ÚPLNE ODPUSTKY možno získať za obvyklých podmienok – sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba v akomkoľvek hriechu, aj v ľahkom: – Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, može získať za obvyklých podmienok úplne odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad aspoň štvrť hodiny;

– Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 19.00 hod. na Skálí, v nedeľu o 8.45 hod.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.