2. pôstna nedeľa 25. 2. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Vladimír Jacko (K)

Za BP pre Ľudmilu, deti a vnúčatá (H)

18.15

V

Poďak. za 70 r. a DDS pre Ondreja Luptáka (F)

Utorok

 

6.45

S

Za šťastlivý pôrod a za Z vnúčat (K)

+ kňaz vdp. Alexander Liška (H)

Streda

 

17.30

S

+ rodičia E+J Jacko, brat Števko, birm. rodičia K+Š Hatiar (K)

+ Dušan a Helena Sedláček (H)

18.15

V

+ Frederik (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Andrejka Sliacka (F)

17.30

S

+ Jaroslav Blaško (K)

+ rodičia Félix a Mária Balážec (H)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

Za BP a DDS pre Vieru Antolovú (75 r.) (K)

17.30

S

+ Alexander Jacko (H)

18.15

V

Za šťastný pôrod a za BP a DDS pre rod. Bačík, Caban, Sliacky (F)

Sobota

 

6.45

S

+ Emanuel Lupták (F)

+ rod. Hrompa (H)

17.30

S

+ Štefan Bartík (K)

Nedeľa

3. pôstna nedeľa

6.45

S

(F)

8.30

S

Za Z, BP pre rod. a vnúčatá (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Sv. spoveď: vo farskom kostole vo štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu pred rannou sv. omšou na záver poklony.

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €, z 1. dôchodku 100 €. Pán Boh zaplať.

Zbierka: na charitu činila 2541 €. Pán Boh zaplať.

LUX: Katolícka televízia LUX predstavuje novú streamovaciu platformu s názvom Cinelux. Nájdete tam kresťanské a hodnotové filmy, seriály a dokumenty pre všetky vekové kategórie. Obsah si môžete pustiť kedykoľvek, cez rôzne zariadenia. Členovia klubu priateľov TV LUX majú na Cinelux prístup bezplatne a bez obmedzení. Viac informácií a registrácia je na stránke cinelux.sk.

EKC: Spoločenstvo Extrímnej krížovej cesty – Ružomberok vás pozýva 22. marca na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe. Extrémna krížová cesta začína sv. omšou o 18.15 hod. vo farskom kostole v Ružomberku. Info na www.ekc.sk.