3. nedeľa v Cezročnom období 21. 1. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Stanislav Kelčík (F)

+ rodičia Anton a Helena Sliacky (H)

18.15

V

Za BP, Z a DDS pre rod. Mojš a za pokojnú starobu (K)

Utorok

 

6.45

S

Za šťastlivú operáciu pre Editu (H)

Streda

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Ivan Maďar (80 r.) (K)

+ Milan Mojš a BP pre rod. (H)

18.15

V

+ rodičia Jozef a Anna Viciaň, st. rodičia Huba a syn Juraj (F)

Štvrtok

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

6.45

S

Za Z syna a BP pre rod. (F)

17.30

S

+ Anton (K)

Za Z, BP a šťastlivý pôrod pre Pavlínku (H)

Piatok

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

17.30

S

+ Mária a František Ševčík (F)

+ Štefan a Emília Ondrejka a brat Peter (H)

18.15

V

+ Anna Šimčeková (1. výr.) (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za BP rod. Juráš (F)

+ rodičia Ignác a Blažena Plávka (H)

17.30

S

+ rodičia Graf (K)

Nedeľa

4. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za obrátenie, DDS pri hľadaní správnej cesty životom pre vnučky (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Konferencia: Drahí bratia a sestry, jednou z úloh diecézneho biskupa je vytvárať v spolupráci s klerikmi a Božím ľudom diecézne spoločenstvo. V rýchlo meniacej sa dobe je nevyhnutnosťou sa navzájom pozorne počúvať a slobodne vyjadrovať mienku o veciach, ktoré sa v diecéze týkajú nás všetkých. Z tohto dôvodu sa otec biskup František Trstenský rozhodol v spolupráci s Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka a Klubom priateľov Ferka Skyčáka zorganizovať konferenciu s názvom „Výzvy pre Spišskú diecézu. Čo môžeme urobiť pre Boží ľud Spišskej diecézy“, ktorá sa uskutoční v utorok, 23. januára 2024 od 9.00 do 16.00 hod. v aule Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule s cieľom vytvoriť priestor na spoločné zdieľanie našich radostí, obáv, ale aj nádejí a návrhov o živote našej miestnej cirkvi. Otec biskup nás pozýva zúčastniť sa tohto podujatia prostredníctvom priameho prenosu, ktorý môžeme sledovať cez konto Spišskej diecézy na sociálnych platformách facebook a youtube.

SPOZNANÁ: V sobotu 27. januára 2024 o 14.30 sa uskutoční kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Viac informácií na plagáte.

KpM: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na zimný výstup do Vysokých Tatier. Uskutoční sa v sobotu 27. januára 2024, tentokrát s cieľom Chata pri Popradskom plese. Viac info na www.komisia.sk.