21. nedeľa v Cezročnom období 27. 8. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Ján Gejdoš a Katarína r. Likavčanová (K)

+ Helena Ševčíková (H)

18.15

V

Poďak. za 30 r. Jakuba a BP rod. (F)

Utorok

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

6.45

S

+ Cyril a Helena Benčo a rodičia Ivák (K)

+ Dušan Bartánus (9. výr.) (H)

Streda

 

17.30

S

Za duše v očistci (K)

+ Viliam, Aladár a Margita (H)

18.15

V

Poďak. za 60 r. a BP rod. (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za Z a BP pre Blaženku (F)

17.30

S

+ Ján a poďak. za 85 r. manželky (K)

+ z rod. Oravec a Čvíkota (H)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

+ Štefan Ivák (K)

17.30

S

Za šťastlivý pôrod, lekárov a zdravotníkov (H)

18.15

V

Za poďak., BP a Z nevesty Alenky (50 r.) (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za duše v očistci (F)

+ rodičia Cevár, brat Ladislav a BP rod. (H)

16.00

S

Lako – Balážecová (L)

Nedeľa

22. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

Za BP a DDS pre synov s rod. (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(F)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu pred rannou sv. omšou na záver poklony.

Milodar: na kostol venovali novomanželia Sarčákovci 100 € a bohuznáma 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Maroš Lako, syn Vladimíra a Stanislavy r. Vicianovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Mária Balážecová, dcéra Róberta a Viery r. Kontrovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Martin Fiala, syn Gabriela a Ľudmily r. Kyselicovej, býv. v Bratislave, a Kristína Bačkorová, dcéra Ľubomíra a Renáty r. Fuňákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Tomáš Pišuth, syn + Juraja a Anny r. Klaučovej, býv. v Ružomberku, a Mária Poláková, dcéra Ľuboša a Oľgy r. Huntošovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.