3. veľkonočná nedeľa 23. 4. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Jožko Gejdoš (K)

+ Félix a Mária Veselovský a brat Jozef (H)

18.15

V

+ Anna Šimčeková (F)

Utorok

Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

6.45

S

+ otec a brat Stanislav (K)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

+ Michal a Emília (K)

+ rodičia Jozef a Emília Ivák (H)

18.15

V

+ Margita Jacková a Emília Fričová (50 výr.) (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za šťastnú hodinu smrti (F)

17.30

S

Za Z, BP a DDS pe Jána pri štátniciach (K)

+ Albín Jacko (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Marta Kelčíková (10. výr.) (K)

+ manžel František a BP Márie (H)

18.15

V

+ Ladislav Mastiš (1. výr.) (F)

Sobota

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

6.45

S

+ rodičia Silvester a Anna Lako (F)

+ sestra Magdaléna Gašparková (1. výr.) (H)

17.30

S

Za BP v starobe Albína (K)

Nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(F)

8.30

S

st. rodičia Ivák a Veselovský (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Birmovanci: pozývame birmovancov na sv. omšu v piatok do farského kostola.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Dnes začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zbierka na Boží hrob bola 4480,70 €. Pán Boh zaplať.

DOD: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v Nedeľu Dobrého pastiera – 30. apríla 2023. Sprievodný program je uvedený na priloženom plagáte. Okrem uvedeného programu budú prijatí za kandidátov diakonátu a kňazstva bohoslovci piateho ročníka. Stane sa tak na svätej omši o 9.00 hodine v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. V rámci programu v aule kňazského seminára zaznie aj pozdrav matky blahoslaveného Carla Acutisa.