4. nedeľa v Cezročnom období 29. 1. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Romaňák (K)

Za BP pre spolužiakov ročníka 1970/1971 (H)

18.15

V

Poďak. za 60 r. manželky a BP celej rod. (F)

Utorok

Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

6.45

S

+ Mária Gejdošová (F)

Za obrátenie a dar viery (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z a BP pre rod. Štefana (K)

Poďak. za 45 r. manž. Libora a Anny a BP pre rod. (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. dcéry a DDS pre celú rod. (F)

Štvrtok

Obetovanie Pána, sviatok

6.45

S

+ Milan a duše v očistci (F)

17.30

S

+ Etela Bartánusová (K)

Za Z, BP a DDS pre Pavla a Kláru (H)

Piatok

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Potkan (K)

17.30

S

+ Blažej Likavčan a rodičia (H)

18.15

V

+ Blažej Jacko (1. výr.) (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Ondrej a Anna Frič (F)

Poďak. za 13 r. a DDS miništrantom Matejovi a Michalovi (H)

17.30

S

Za Z, BP a trpezlivosť v chorobe pre Alexandra (K)

Nedeľa

5. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

Za Z a BP pre manžela Petra (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Požehnanie sviec: bude na Hromnice pri oboch omšiach.

Požehnanie hrdiel: bude na sv. Blažeja pri všetkých omšiach.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod., vo Vyšnom vo štvrtok.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Sviatosti: birmovka bude 3. 6. a 1. sv. prijímanie 4. 6. 2023.

GSA: Gymnázium sv. Andreja oznamuje piatakom a deviatakom základných škôl, že prihlášky do osemročného a štvorročného gymnázia si môžu podať do 20. marca 2023 na svojej základnej škole. Pre tých, čo nie sú rozhodnutí, stále ponúkame individuálnu alebo skupinovú prehliadku priestorov školy. V budúcom školskom roku otvárame jednu triedu osemročného gymnázia s počtom žiakov 24 a dve triedy štvorročného gymnázia s počtom žiakov 48. Podrobné informácie nájdete na webstránke Gymnázia sv. Andreja:
https://gsa.edupage.org/a/prijimacie-skusky.

List rektora: na Nedeľu Katolíckej univerzity 29. januára 2023

Štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto

nie sú naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky

manažmentu Martiny Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a

spoločenskú zodpovednosť v kategórii najlepšia diplomová práca.

Martina spomína: „Štúdium na KU mi dalo do života veľa. Formovalo ma to pre svet, čo ma

čakal tam „vonku“. Až teraz spätne si uvedomujem, čo všetko som sa naučila. V prvom rade

mi to dalo veľmi veľa vedomostí a teoretických poznatkov, ktoré sa snažím každodenne

prepájať s mojou prácou. No podstatné je, že som sa naučila byť trpezlivá, odvážna,

pokorná, empatická a dobrosrdečná. Naučila som sa vychádzať zo svojej komfortnej zóny,

neustále hľadať zmeny, a tak sa malými krokmi posúvať vpred. Pamätám sa, ako

pedagógovia neustále kládli dôraz na úctu, pokoru, rešpekt a rodinnú atmosféru. Myslím si,

že práve toto sú prednosti alma mater, ktorými sa Katolícka univerzita líši od ostatných.“

Počuť takéto slová od našej absolventky je našou najlepšou vizitkou. Katolícka univerzita v

Ružomberku ponúka kvalitné vzdelanie a pestrý študentský život v srdci Slovenska. Svojím

poslaním formovať nielen mysle, ale aj srdcia mladých, je unikátna. Prijmite naše pozvanie

pridať sa k nám a vykročiť na cestu ľudského a odborného dozrievania.

Jaroslav Demko

rektor KU v Ružomberku