31. nedeľa v Cezročnom období 30. 10. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Blažena Fričová (H)

18.15

V

Za BP a DDS pre dcéru (30 r.) a BP rod. (F)

Utorok

Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(F)

8.30

S

+ Ladislav Mastiš (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Streda

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

17.30

S

+ Ervín a Jolana Sliacky (K)

+ Blažena Fričová (H)

18.15

V

+ Mária Likavčanová a rodičia (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Damián Ševčík (F)

17.30

S

+ Helena Kelčíková (2. výr.) (K)

Poďak. za 70 r., za Z a BP pre rod. (H)

Piatok

Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Výročie posviacky kostola 2 sŕdc

6.45

S

Za Z a BP pre vnukov (F)

17.30

S

+ Adolf Lupták (H)

18.15

V

+ Eduard a Anna Sliacky (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za Z, BP a DDS pre Paľka a Janka (K)

+ Gregor (25 výr.) (H)

17.30

S

Za Z a BP pre rod. Kríž (F)

Nedeľa

32. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

+ z rod. Likavčan a Vajda (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Odpustky: 1. veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomoslí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho treba sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca. 2. Veriaci, ktorý navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra.

Pobožnosť: v utorok je o 14.00 hod. pobožnosť na starom cintoríne.

Fórum života: už 20. krát organizuje tradičnú Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Cieľom je pripomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť. Fórum života preto pozýva všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domovov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. „Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!“

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Adorácia: bude v piatok po sv. omši až do soboty rána.