27. nedeľa v Cezročnom období 2. 10. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 45 r. manž. a BP pre rod. (H)

18.15

V

Poďak. za 50 r. Juraja (K)

Utorok

Sv. Františka Assiského, spomienka

6.45

S

Poďak. za 50 r. manžela Ladislava, za Z a DDS pre rod. (F)

+ Marcel a Jozef Hlavatý (H)

Streda

 

17.30

S

Za pokoj v rod. (K)

Za Z a BP pre rod. Črep a Škovránek (H)

18.15

V

+ Vladimír Jacko (20 výr.) (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ rodičia Ján a Otília Gonda a krstní rodičia (F)

17.30

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Sleziak, Kelčík a Kubis (K)

+ Jozef Frič, Ruman a rodičia (H)

Piatok

Ružencovej Panny Márie, spomienka

6.45

S

+ manžel Anton a rodičia (F)

17.30

S

Poďak. za 21 r. vnučky, milosti a DDS (H)

18.15

V

Poďak. za 50 r. a BP rod. Lupták (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ rodičia Frič a brat (K)

+ Milan a bratia Dominik, Kliment a Ján (H)

17.30

S

Za BP rod. Šajtroch (F)

Nedeľa

28. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a BP pre Magdalénu (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Denné centrum: pozýva dňa 6.10.2022 o 9:30 na film Klára a František.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Dutkovcov 100 €, spolužiaci z roč. 1958/1959 80 €. Pán Boh zaplať.

SSV: prišli pútniky a podielové knihy SSV, môžete si ich prevziať u svojich vedúcich za 8 €.