liptovske sliace farnost

Seniori

Modlitbana 2. svetový deň starých rodičov a seniorov   Ďakujem ti, Pane, za požehnanie dlhého životapretože tým, ktorí sa k Tebe utiekajú,vždy dopraješ, aby prinášali ovocie.Odpusť, mi Pane, že sa často vzdávam a bývam sklamaný;Neopúšťaj...

prečítajte si viac