liptovske sliace farnost

List rektora KU

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 28. januára 2024 „Vážte si život. Je to veľký dar, a nie je samozrejmosťou. „Neviete dňa ani hodiny,“hovorí sa a platí to pre všetkých, bez ohľadu na vek. Ďakujem, že som.“ Túto myšlienku vyslovila v...

prečítajte si viac

Seniori

Modlitbana 2. svetový deň starých rodičov a seniorov   Ďakujem ti, Pane, za požehnanie dlhého životapretože tým, ktorí sa k Tebe utiekajú,vždy dopraješ, aby prinášali ovocie.Odpusť, mi Pane, že sa často vzdávam a bývam sklamaný;Neopúšťaj...

prečítajte si viac