10. nedeľa v Cezročnom období 9. 6. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

6.45

S

+ Judita Kajúchová (92 r.), Ján a dcéra Oľga (F)

18.15

V

Za BP pri hľadaní práce pre syna (H)

Utorok

Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

6.45

S

Poďak. za 50 r. Márie a BP (H)

Streda

 

17.30

S

+ Ľudmila Benčová a rodičia (H)

 

Štvrtok

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Vladimír a Jolana Junka (F)

17.30

S

+ Šimon, Anna, Zdeno, Janka Dvorská (K)

Za všetky duše v očistci (H)

Piatok

 

17.30

S

+ st. mama Margita Jarottová (F)

+ Edo a Betka Mrva a rodičia (H)

18.15

V

Poďak. za 46 r. pre Zuzanu a Z a BP rod. (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Cyprián Frič a rodičia (H)

17.30

S

+ Bohuš Vician (K)

Nedeľa

11. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

+ Helena Iváková (8. výr.) (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Pohreb: Márie Ivákovej bude v pondelok o 14.00 hod.

Milodar: na kostol venovali z 1. dôchodku 100 €, z krstu 100 a 50 €, bohuznámy 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Martin Kútnik, syn Františka a Aleny r. Vaňochovej, býv. v Hubovej, a Michaela Ondrejková, dcéra Stanislava a Soni r. Veselovskej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

René Ház, syn Reného a Evy r. Lovichovej, býv. v Lipt. Sielnici, a Mária Iváková, dcéra Petra a Romany r. Garabášovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Adam Dvorský, syn Erika a Evy r. Littvovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Júlia Magušinová, dcéra Stanislava a Júlie r. Podmaníkovej, býv. v Lipt. Osade. Ohlasujú sa po 1. raz.