Zoslanie Ducha Svätého 19. 5. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

17.30

S

Poďak. za 80 r. manžela a Z pre neho (K)

+ Ján a Mária Lupták (H)

18.15

V

+ Ľubomíra (10. výr.) a Ľubomír a Henrieta (F)

Utorok

 

6.45

S

Za šťastlivý pôrod a poďak. za 5 r. manž. (K)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

+ rodičia Eduard a Školastika (K)

+ rodičia Hanula a Pochyba (H)

18.15

V

+ manžel Štefan a rodičia Cyprián a Anna (F)

Štvrtok

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

6.45

S

+ manžel (15. výr.) a za Z a BP pre manželku (F)

17.30

S

+ Anna Fullová (1. výr.) (K)

+ Anna Frič a rodičia (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Jozef a Agnesa, brat Vladimír Záhorec (K)

Za Z a BP pre rodičov Gejdoš (H)

16.00

V

Kmeť – Ondrejková (Hámor)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za trpezlivosť, BP a DDS pre Blaženku (F)

+ rodičia

15.30

S

Valko – Žgravčáková (obrad) (F)

17.30

S

+ Vladimír Cevár (5. výr.) (K)

Nedeľa

8. nedeľa v Cezročnom období

Najsvätejšej Trojice, slávnosť

6.45

S

(F)

8.30

S

Za Z a BP rod. Eleny a manžela (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Končí sa Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Detská sv. omša: bude v stredu vo Vyšnom a po nej bude nácvik na 1. sv. prijímanie.

EKC: Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty na Slovensku pozýva všetkých veriacich dňa 31.5.2024 na nočnú púť na horu Butkov spojenú s duchovným programom – Podrobný program nájdete na plagáte. Začiatok programu je o 23:00 pri bráne rodiny, kde začneme spoločnou moderovanou krížovou cestou svetla. Pre tých čo by chceli využiť spoločnú autobusovú dopravu je potrebná registrácia u oblastného lídra. Pre Ružomberský a Liptovskomikulášsky dekanát – telefonicky alebo SMS na číslo 0911134264 (do SMS prosím uviesť Meno, priezvisko, lokalitu na nástup do autobusu RK / LM a email). Registračný formulár nájdete na Facebook stránke Extrémnej Krížovej Cesty – Ružomberok. Cena za autobus je 13€. Registrácia na autobus je možná do 27.5. Odchod autobusu bude v piatok 31.5.2024 o 20:00 zo železničnej stanice v Ružomberku.

NPŽ: drahí veriaci, organizátori Národného pochodu za život, ktorý sa bude konať pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska, vás srdečne pozývajú na toto dôležité podujatie. Bude sa konať 22. septembra 2024 v Košiciach. Všetkých vás prosíme o účasť na príprave aj na samotnom podujatí. Vopred ďakujeme za duchovnú a finančnú podporu aj za dobrovoľnícku pomoc. Informácie nájdete na plagáte ako aj na webovej stránke www.pochodzazivot.sk. Pán Boh odplať každú vašu obetu za ochranu ľudského života!

Zbierka: na katolícke masmédiá činila 2209,60 €. Pán Boh zaplať.

Milodar: na kostol venovali z 1. dôchodku 100 €, z krstu 50 € a zo 70. 200 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Jaroslav Kmeť, syn Jaroslava a Lýdie r. Kondrovej, býv. v Ružomberku, a Simona Ondrejková, dcéra Reného a Martiny r. Omastovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.