9. nedeľa v Cezročnom období 2. 6. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

17.30

S

+ manžel Ján Gejdoš (H)

18.15

V

+ st. rodičia Kelčík a Berta (K)

Utorok

6.45

S

+ Lambert Ševčík a BP manželky (F)

+ Marcel a Emília (H)

Streda

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

17.30

S

+ Ján, Mária a Ladislav Kelčík (K)

+ rodičia Hanula a Pochyba (H)

18.15

V

Za šťastlivý pôrod a BP pre celú rod. (F)

Štvrtok

6.45

S

+ rodičia Gejdoš a Maďar (F)

17.30

S

Za Z a DDS pre deti a vnúčatá (K)

+ Jaroslav a Margita (100 r.) (H)

Piatok

Najsv. Srdca Ježišovho, slávnosť

6.45

S

+ Jozef, Sabína, Vladimír, Anna Sleziak (K)

17.30

S

Za BP pre Jakuba (H)

18.15

V

Za šťastlivý pôrod Márie a BP rod. Lako a Štrbák (F)

Sobota

Nepoškvrneného Srdca prebl. Panny Márie, spomienka

6.45

S

+ st. rodičia Štefan a Mária Caban (35. výr.) (H)

9.15

V

Za Z a DDS pre celú rod. (K)

17.30

S

Za BP manželov Jozef a Anna Adamus (60 výr.) (F)

Nedeľa

10. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP a pomoc v starobe a chorobe pre manželov Lttva (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Rádio Mária: Sväté omše z našej farnosti budete mať možnosť počúvať aj prostredníctvom vysielania katolíckeho Rádia Mária v dňoch  od 5.6. do 7.6. a 9.6. Pozývame tých, ktorí nemôžu mať osobne účasť na svätých omšiach, spojte sa s nami duchovne prostredníctvom vysielania Rádia Mária.Pro stredníctvom rádia sa môžete spájať s tisíckami poslucháčov pri modlitbe posvätného ruženca každý deň naživo z vášho domova. Projekt Rádia Mária je založený na nenahraditeľnej úlohe dobrovoľníkov, podieľajú sa na vysielaní a iných činnostiach potrebných pre chod rádia. Prijmite pozvanie a  príďte osobne do štúdia Rádia Mária na Mlynské nivy 73 v Bratislave kde sa dozviete viac informácií.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Odpustky: veriacemu, ktorý sa na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho verejne pomodlí text úkonu zadosťučinenia (Najmilší Ježišu), sa udeľujú úplné odpustky.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna vo Vyšnom Sliači po večernej sv. omši až do soboty rána.


Milodar:
na kostol venovali mladomanželia Kmeťovci 100 €, z krstu 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Martin Kútnik, syn Františka a Aleny r. Vaňochovej, býv. v Hubovej, a Michaela Ondrejková, dcéra Stanislava a Soni r. Veselovskej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

René Ház, syn Reného a Evy r. Lovichovej, býv. v Lipt. Sielnici, a Mária Iváková, dcéra Petra a Romany r. Garabášovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.